Większy limit przyjęć na kierunek lekarski. Dodatkowe miejsca uczelni w Elblągu

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia15 września 2022 15:00

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniający rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Większy limit przyjęć na kierunek lekarski. Dodatkowe miejsca uczelni w Elblągu
Jest już projekt rozporządzenia ws. limitów na studia. Fot. AdobeStock
  • W ramach zmian, proponowanych w rozporządzeniu ministra, zdrowia do listy uczelni z kierunkiem lekarskim i lekarsko-dentystyczny dodaje się także Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
  • Jak podano w uzasadnieniu, po wejściu w życie obowiązującego rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych uzyskała pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim
  • Ze względu na systematyczny rozwój kadr medycznych, minister zdrowia uznał za zasadne włączenie rzeczonej Akademii w proces kształcenia lekarzy w trybie pilnym

Projekt nowelizacji rozporządzenia

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli dodaje się wiersz oznaczony lp. 24 w brzmieniu:

  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – 75 miejsc na studia stacjonarne w języku polskim.

Jak czytamy w uzasadnieniu, po wejściu w życie obowiązującego rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 sierpnia 2022 roku Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych uzyskała pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim.

W związku z powyższym uczelnia wystąpiła do ministra zdrowia o przyznanie jej na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim 75 miejsc, co zarekomendował również minister edukacji i nauki.

Mając na uwadze systematyczny rozwój kadr medycznych, w szczególności z punktu widzenia epidemiologicznego kraju, Minister Zdrowia uznał za zasadne włączenie Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w proces kształcenia lekarzy w trybie pilnym – czytamy.

Łączny limit przyjęć na studia medyczne

Ze względu na dodanie nowego limitu przyjęć na jednolite studia magisterskie stacjonarne w języku polskim, w roku akademickim 2022/2023 łącznie liczba miejsc wyniesie 5836, natomiast ogółem na kierunek lekarski wyniesie 9481 miejsc.

Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest podyktowane koniecznością niezwłocznego określenia przez senat uczelni warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, a także sposobu jej przeprowadzenia, uwzględniając przyznany limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim – wyjaśniono.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum