gazetaprawna.pl/Rynek Zdrowia | 05-06-2019 12:29

Więcej miejsc na kierunku lekarskim, ale wciąż za mało

O ponad 300 zwiększy się - w stosunku do zeszłego roku akademickiego - liczba miejsc na kierunku lekarskim. W sumie uczelnie będą mogły przyjąć 8331 studentów. Dla przyszłych stomatologów zarezerwowano 1416 miejsc.

Fot. SUM (zdjęcie ilustracyjne)

Minister zdrowia co roku określa - w porozumieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego - limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny na poszczególnych uczelniach. Projekt rozporządzenia dotyczącego przyszłego roku akademickiego jest właśnie w konsultacjach - informuje DGP.

Zgodnie z nim na kierunku lekarskim limit miejsc ogółem wyniesie 8331, w tym na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych w języku polskim - 5122 miejsc, na studiach niestacjonarnych w języku polskim - 1308, a na studiach w języku innym niż język polski (w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej) - 1901. To niewiele więcej niż obecnie - na bieżący rok akademicki zaplanowanych zostało bowiem prawie 8 tys. miejsc. Wówczas również wzrost rok do roku wynosił ok. 300. W ocenie środowiska to stanowczo za mało.

Czytaj: gazetaprawna.pl