Wiceminister nauki na czele zespołu ds. koronawirusa koordynującego działania na uczelniach

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 03 marca 2020 10:52

Wiceszef resortu nauki, prof. n. med. Wojciech Maksymowicz stanął na czele zespołu ds. koronawirusa, który będzie m.in. koordynował działania na polskich uczelniach. W skład kilkunastoosobowego zespołu weszli również przedstawiciele konferencji rektorów, studentów, NAWA i niektórych departamentów MNiSW.

Wiceminister nauki, prof. Wojciech Maksymowicz Fot. PTWP

Zarządzenie w sprawie powołania "Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19" wydał w poniedziałek (2 marca) minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin - poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe MNiSW.

Zespół ma w szczególności analizować sytuację w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, opracowywać propozycje rekomendacji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedkładać je ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. Ma także koordynować działania związane z przepływem informacji dotyczących COVID19 w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Jak wynika z treści zarządzenia, przewodniczącym zespołu został sekretarz stanu w resorcie nauki prof. dr. hab. Wojciech Maksymowicz, a jego zastępcą podsekretarz stanu w MNiSW Anna Budzanowska.

Członkami zespołu zostali: przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak; przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. dr hab. Witold Stankowski; przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jan Szmidt; przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. dr hab. Waldemar Tłokiński; rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała; przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański; zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Agnieszka Stefaniak-Hrycko; członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Dawid Solak.

Skład uzupełnili pracownicy MNiSW: dyrektor Departamentu Nauki Bartłomiej Banaszak; dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja; dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Grażyna Żebrowska; dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Piotr Ziółkowski; oraz koordynator Zespołu ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Ministra Maciej Wróbel.

Zgodnie z zarządzeniem w pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego. Poza tym przewodniczący może powołać koordynatorów regionalnych prac Zespołu.

Powołanie zespołu zapowiedział w niedzielę szef resortu nauki Jarosław Gowin. MNiSW informowało wówczas, że zespół ten ma opracować wytyczne i rekomendacje m.in. dotyczące zajęć dydaktycznych, mobilności, organizowania wydarzeń masowych na obiektach uczelni, funkcjonowania akademików i stołówek, zasady odwoływania zajęć i usprawiedliwiania nieobecności.

Jeszcze w piątek Gowin wydał komunikat zalecający polskim uczelniom i instytutom naukowym zawieszenie wymiany studentów, doktorantów i naukowców z tym krajami i regionami, które przez Główny Inspektorat sanitarny wskazywane są jako źródło rozprzestrzeniania się koronawirus.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum