KL, WUM/Rynek Zdrowia | 18-11-2020 19:52

Warszawa: uczelnia medyczna przywraca częściowo zajęcia stacjonarne

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Zbigniew Gaciong przywrócił częściowo zajęcia w trybie stacjonarnym - informuje Uczelnia.

Prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; FOT. WUM

W specjalnym komunikacie rektor wskazał, że  brak ćwiczeń i większości zajęć praktycznych w ostatnich latach nauki może być trudny do nadrobienia, a zajęcia te są niezbędne w zakresie realizacji programu nauczania i nabycia niezbędnych umiejętności. 

W zajęciach stacjonarnych mają brać udział tylko zdrowi studenci.  Uczelnia chce, aby możliwie duża część ćwiczeń wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem dla studentów wszystkich kierunków studiów na wszystkich rocznikach, była prowadzona w formie stacjonarnej.

Wykłady, seminaria, zajęcia fakultatywne, lektoraty oraz zajęcia sportowe będą prowadzone na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem wybranej przez kierownika jednostki organizacyjnej, metody i techniki kształcenia na odległość.