MAK/Rynek Zdrowia | 11-08-2020 20:11

Warszawa: WUM wdraża metodę edukacji z udziałem tzw. pacjenta symulowanego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza wszystkich chętnych do odpłatnej współpracy w charakterze "pacjenta symulowanego". Osoby te wcielają się w rolę prawdziwego pacjenta, prezentując studentom objawy chorobowe, sytuację rodzinną, społeczną, zawodową, stan emocjonalny oraz sposoby zachowań, na podstawie wcześniej otrzymanych scenariuszy zajęć.

FOT. WUM; zdjęcie ilustracyjne

- Następnie osoba symulująca udziela bieżącej informacji zwrotnej, dzieląc się swoimi odczuciami jakie towarzyszyły mu w trakcie zajęć, a kilkunastominutowe sceny omawiane są przez grupę studentów i nauczyciela akademickiego - informuje Biuro Prasowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Do złożenia formularza ofertowego mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające zdolności aktorskie niezbędne do wyuczenia się roli według scenariusza, lubiące kontakt z młodymi ludźmi,  pełne empatii i zaangażowania.
 
Jakie korzyści niesie współpraca z „pacjentem symulowanym”? Jest to jedna ze znaczących metod kształcenia przyszłych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych czy dietetyków znana na wielu uczelniach polskich i zagranicznych, która pozwala studentom zmierzyć się z prawdziwą sytuacją zawodową, poznać swoje mocne i słabe strony i doskonalić warsztat pracy.

Zajęcia przygotowują przyszłych medyków do zbierania wywiadu, badania fizykalnego, zachowań w warunkach stresu i pod presją czasu oraz zadawania pytań, aktywnego słuchania i przedstawiania informacji trudnych, takich jak zgon pacjenta czy przewlekła choroba.
 
Prowadzenie zajęć z udziałem pacjenta symulowanego jest uzupełnieniem formalnego procesu dydaktycznego, który przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności zajęć oraz rozwoju kompetencji studentów, a więc wiedzy, umiejętności i postaw, niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodów medycznych.

Zainteresowane osoby WUM zaprasza do aplikowania poprzez stronę: https://csm.wum.edu.pl/pl/node/94

W procesie rekrutacji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowę o pracę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.