AK/Rynek Zdrowia | 13-12-2010 10:09

Warmińsko-Mazurskie: pierwsze dyplomy dla pielęgniarek

Po raz pierwszy Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wręczył dyplomy magistra pielęgniarstwa.

Jak podaje Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, dyplomy ukończenia studiów pielęgniarskich otrzymało 38 absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) oraz 101 absolwentów studiów II stopnia (magisterskich).

Najlepsi studenci zostali uhonorowani przez wicewojewodę warmińsko-mazurskiego Jana Maścianicę nagrodami książkowymi.