VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Trzeci dzień HCC 2021 wyłącznie online

Autor: oprac. JKB • Źródło: Rynek Zdrowia16 czerwca 2021 08:42

W trzecim, ostatnim dniu VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych zostaną poruszone sprawy dotyczące m.in. zmian klimatycznych, cukrzycy oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ostatni dzień HCC 2021. Fot. Rynek Zdrowia
 • Podobnie jak w poprzednich dniach HCC, tak i w ostatnim dniu w wielu panelach pojawi się dyskusja dotycząca obecnej sytuacji epidemicznej
 • Trzeci dzień VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się wyłącznie online
 • Transmisja pozwala na bieżące śledzenie poszczególnych paneli

Trwa rejestracja na sesje na stronie wydarzenia: https://www.hccongress.pl

16 czerwca 2021 r., godz. 9:30-10:30: Leki biologiczne – bliżej pacjenta

 • Leczenie biologiczne w Polsce – czy pacjenci mogą korzystać z jego pełnego potencjału
 • Kryteria programów lekowych – o potrzebie kolejnych zmian w zapisach programów
 • Leczenie biologiczne przewlekłych chorób zapalnych poza szpitalem – lek z apteki, ciągłość leczenia w ambulatorium

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • Michał Byliniak*, wiceprezes, Naczelna Rada Aptekarska
 • Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • Witold Owczarek, kierownik, Klinika Dermatologii, Wojskowy Instytut Medyczny
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes, Naczelna Rada Aptekarska
  Grzegorz Rychwalski, wiceprezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków
 • Marcin Stajszczyk*, kierownik, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w
  Ustroniu Sp. z o.o., przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
 • Zbigniew Żuber*, kierownik, Katedra Pediatrii, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, kierownik, II Oddział Kliniczny Dzieci Starszych z pododdziałami Neurologii i Reumatologii, Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie

Przedstawiciel: NFZ, MZ

Moderacja: Luiza Jakubiak, redaktor, Rynek Aptek

16 czerwca 2021r., godz. 9:30-10:30: Epidemia pracy zdalnej. Co na to medycyna pracy?

 • Skutki zdrowotne powszechnej i długotrwałej pracy zdalnej z perspektywy lekarzy wybranych specjalności
 • Dyskusja z udziałem trzech ekspertów (1:3)

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • Tomasz Bielecki, kierownik, Oddział Kliniczny Ortopedii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Jan Szczegielniak, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, kierownik, Dział Usprawniania Leczniczego, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach
 • Paweł Wdówik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik, Oddział w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zastępca prezesa, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

Moderacja: Paulina Gumowska, redaktor naczelna, rynekzdrowia.pl

16 czerwca 2021r., godz. 9:30-10:10: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – czy system odpowiada na potrzeby?

Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • Barbara Remberk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Moderacja: Katarzyna Gubała, redaktor, Rynek Zdrowia

16 czerwca 2021 r., godz. 11:00-12:00: Standard leczenia ran przewlekłych w Polsce i dostęp pacjentów do istniejących na rynku rozwiązań –
czy mamy wpływ na poprawę komfortu życia i skuteczne leczenie pacjentów?

 • Jak wygląda obecnie system leczenia ran przewlekłych? I jakie ma przed sobą wyzwania?
 • Zmiana kategoryzacji opatrunków – czy jest konieczna do poprawy systemu zdrowotnego w Polsce?
 • System refundacji wyrobów medycznych – na jakim jest poziomie, co działa dobrze, a co powinniśmy zmienić?
 • Ilu amputacji w Polsce moglibyśmy uniknąć, wpływając na zmianę systemu?
 • Dostęp pacjenta do wyrobów medycznych – jak jest obecnie i co moglibyśmy poprawić?
 • Program Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych – jak wyglądają zasady finansowania? Czy wpłynie na polepszenie jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą?

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • Tomasz Banasiewicz, kierownik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 • Cezary Lipiński, wiceprezes zarządu, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki
 • Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Agnieszka Wiśniewska, prezes zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed

Przedstawiciel: MZ

Moderacja: Jacek Janik, redaktor, Rynek Zdrowia

16 czerwca 2021 r., godz. 11:00-11:20: Zmiany klimatyczne a zdrowie człowieka

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia Polaków i gospodarkę, koszty leczenia powikłań na przykładzie raportów UE i organizacji NGO w Europie

Wywiad z ekspertem

 • Paweł Buszman, Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Rozmawia: Wojciech Kuta, redaktor naczelny, Rynek Zdrowia

16 czerwca 2021 r., godz. 11:20-12:00: Idiopatyczne włóknienie płuc – wyzwania w diagnostyce i leczeniu

 • Pierwsze polskie wytyczne diagnostyki i leczenia IPF
 • Sytuacja chorych na IPF w dobie COVID-19 i post-COVID-19
 • Jak przygotowując się na popandemiczną rzeczywistość, poprawić diagnostykę i leczenie IPF oraz udrożnić ścieżkę pacjenta

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • Katarzyna Lewandowska, I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zastępca prezesa, Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc
 • Marek Opas, prezes, Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc

Moderacja: Marzena Sygut, redaktor, Rynek Zdrowia

16 czerwca 2021r., godz. 11:00-12:00: Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) – podejście systemowe

Rozmowa z ekspertami

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • Marek Rękas, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik, Klinika Okulistyki, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny
 • Robert Rejdak, kierownik, Klinika Okulistyki Ogólnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, przewodniczący, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich
 • Edward Wylęgała, prorektor ds. rozwoju i transferu technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Okręgowy
  Szpital Kolejowy w Katowicach

Moderacja: Katarzyna Michalska-Małecka, Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne

16 czerwca 2021 r., godz. 12:30-13:30: Pandemia COVID-19 jako katalizator zmian w ochronie zdrowia

Prezentacje/wykłady (3x10‘):

 • W jaki sposób COVID-19 wpływa na proces leczenia pacjentów z astmą ciężką w Polsce?
  Karina Jahnz-Różyk, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny
 • Czy epidemiczna rzeczywistość nauczyła nas skuteczniej zapobiegać chorobom zakaźnym?
  Andrzej Fal, kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego. Projekt "Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa,
  zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej" w ramach programu GOSPOSTRATEG
  Aleksandra Lusawa, ekspert do spraw komunikacji w ochronie zdrowia

Dyskusja (kolejność alfabetyczna):

 • Andrzej Fal, kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Karina Jahnz-Różyk, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny
 • Aleksandra Lusawa, ekspert do spraw komunikacji w ochronie zdrowia

Moderacja: Wojciech Kuta, redaktor naczelny, Rynek Zdrowia

16 czerwca 2021r., godz. 12:30-13:10: Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) – co się zmieniło po wejściu w życie ustawy o
Funduszu Medycznym z punktu widzenia pacjentów i świadczeniodawców

Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • Piotr Czauderna, kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodniczący, Rada do spraw Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
 • Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Moderacja: Maciej Bogucki, dyrektor, Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia

16 czerwca 2021r., godz. 13:10-13:30: Chirurgia szczękowo-twarzowa w Polsce: problemy kadrowe, proces kształcenia, system wynagrodzeń

Wywiad z ekspertem (1:1)

 • Iwona Niedzielska, lekarz kierujący, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

Rozmawia: Piotr Wróbel, zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

16 czerwca 2021 r., godz. 12:30-13:10: Czy możemy w Polsce produkować szczepionkę przeciw COVID-19?

Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • Krzysztof Kopeć, prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
 • Tomasz J. Wąsik, kierownik, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Moderacja: Jacek Wykowski, redaktor, Rynek Zdrowia

16 czerwca 2021r., godz. 14:00-14:40: Cukrzyca w Polsce: edukacja, profilaktyka, leczenie, jakość opieki diabetologicznej – z czym mamy
największy problem?

Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

Osoby biorące udział w sesji (kolejność alfabetyczna):

 • Edward Franek, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • Przemysława Jarosz-Chobot, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii i endokrynologii dziecięcej, kierownik, Katedra Pediatrii i Klinika Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, członek zarządu, Sekcja Diabetologii Pediatrycznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Moderacja: Piotr Wróbel, zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

16 czerwca 2021r., godz. 14:40-15:00: Teleporada: ratunek czy porażka dla systemu opieki zdrowotnej w trakcie pandemii?

Wywiad z ekspertem:

 • Tomasz Zieliński, wiceprezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej

Rozmawia: Wojciech Kuta, redaktor naczelny, Rynek Zdrowia

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum