Ustawa o zawodzie lekarza. Zmiany w przekazywaniu pieniędzy na finansowanie staży

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia18 listopada 2022 15:30

Procedowana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza wprowadza zmianę w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy. To wojewoda, a nie jak dotąd minister zdrowia, będzie przekazywał marszałkowi środki na opłacenie staży podyplomowych absolwentów kierunku lekarskiego. Uwzględnienie staży podyplomowych w nowelizacji ustawy wskazuje, że Ministerstwo Zdrowie nie zdecydowało się na ich likwidację.

Ustawa o zawodzie lekarza. Zmiany w przekazywaniu pieniędzy na finansowanie staży
Wojewoda będzie przekazywał marszałkowi środki na opłacenie staży podyplomowychFot. Shutterstock
  • Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, w tym na pokrycie kosztów obsługi, będzie przekazywał marszałkowi województwa właściwy wojewoda 
  • Obecnie środki na lekarskie staże podyplomowe przekazuje marszałkom bezpośrednio minister zdrowia
  • Pozostawienie finansowania staży podyplomowych w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty procedowanej w Sejmie oznacza, że Ministerstwo Zdrowia nie zakłada ich likwidacji

Pieniądze na staże lekarskie będzie przekazywał marszałkowi wojewoda, a nie minister

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania
stażu podyplomowego przez lekarzy zamierzających odbywać staż podyplomowy w danym województwie, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.

Jak zapisano w procedowanym w Parlamencie projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw, środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, w tym na pokrycie kosztów obsługi będzie przekazywał marszałkowi województwa właściwy wojewoda na podstawie umowy zawartej między tymi organami, a nie jak obecnie minister zdrowia.

Zmiana - jak podano w uzasadnieniu - oznacza przywrócenie trybu finansowania obowiązującego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Do 2021 r. środki były przekazywane w ramach specjalnie przeznaczonego na ten cel funduszu. Obecnie są przekazywane marszałkom w formie dotacji, która jest uwzględniana w budżecie. Szpitale i przychodnie, w których odbywają staże lekarze wykładają pieniądze na wynagrodzenia. Są one następnie refundowane kwartalnie przez marszałka w oparciu o faktyczne wydatkowanie środków przedstawione przez podmioty (np. nie uwzględniają zwolnień lekarskich).

W ustawie zaznaczono, że umożliwia się sfinansowanie w 2023 r. przez Ministra Zdrowia ewentualnych zobowiązań powstałych z tytułu realizacji  zadania w 2022 r., tj. ostatnim roku, w którym dotację dla marszałków województw przekazywał będzie Minister Zdrowia.

Ministerstwo nie zlikwiduje lekarskich staży?

Zapis w ustawie, utrzymujący przekazywanie środków na finansowanie staży podyplomowych potwierdza, że Ministerstwo Zdrowa nie zamierza ich likwidować. Likwidacja stażu podyplomowego była dyskutowana w środowisku na początku obecnego i w minionym roku. Zdania okazały się podzielone.

Krajowy Zjazd Lekarzy (organ lekarskiego samorządu) podczas posiedzenia 13 maja wystąpił z apelem do szefa resortu zdrowia w sprawie utrzymania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak argumentowali delegaci na zjazd, aktualny program i przebieg studiów nie gwarantuje pełnego przygotowania do wykonywania zawodu lekarza. Wskazywali też, że staż pozwala absolwentom kierunku lekarskiego na ocenę swoich predyspozycji, weryfikację oczekiwań i wybranie właściwej ścieżki specjalizacyjnej.

Delegaci wskazali, że "likwidacja stażu podyplomowego w obecnych uwarunkowaniach groziłaby istotnym obniżeniem jakości przygotowania lekarza do podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu, stwarzając tym samym potencjalne niebezpieczeństwo dla pacjentów jak i narażając młodych lekarzy na odpowiedzialność cywilną oraz karną".

W kwietniu br. wiceminister zdrowia Piotr Bromber w wywiadzie dla DGP nie przesądzał o likwidacji stażu. Mówił natomiast, że Ministerstwo Zdrowia rozważa możliwość wyboru przez studentów.

- To oni sami mają decydować czy chcą od razu zacząć pracę w zawodzie jako lekarze z pełnym prawem wykonywania zawodu, czy chcą się jeszcze dodatkowo kształcić praktycznie na stażu - mówił wtedy wywiadzie.

W dyskusjach zdecydowana większość lekarzy przedstawia pogląd, że staż podyplomowy jest potrzebny. Propozycję jego likwidacji odbierano jako próbę oszczędności.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum