Upraktycznienie studiów wymaga znacznych nakładów

Autor: Marek Kulus • • 07 czerwca 2011 08:51

W związku z likwidacją stażu podyplomowego, praktyka zawodowa będzie się rozpoczynała na VI roku studiów dla lekarzy oraz na V roku dla lekarzy dentystów. Jak uczelnie przygotowują się do zmian w kształceniu lekarzy? Na to pytanie odpowiada prof. Marek Kulus, prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Upraktycznienie studiów wymaga znacznych nakładów

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty niesie ze sobą konsekwencje, które dotyczą głównie finansowania. Przejście do kształcenia w relacji mistrz-uczeń w obecnym systemie przy 5- ,7-osobowych grupach studenckich nie jest możliwe. Konieczne jest ich zmniejszenie.

Wskazujemy na tę potrzebę i mamy nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia znajdzie na ten cel środki. Staż lekarski wiązał się z określoną liczbą godzin dydaktycznych, które teraz trzeba w sposób praktyczny włączyć do programu kształcenia. Bez tego, upraktycznienie studiów lekarskich - główny zadanie tej nowelizacji -  nie dojdzie do skutku.

Likwidacja stażu lekarskiego pozwoli zaoszczędzić 165 mln zł. Spodziewamy się, że ta suma wróci do systemu kształcenia. Pytanie, czy będzie wystarczająca?

Gdy 3 lata temu przystępowaliśmy do prac nad nowelizacją, liczyliśmy, że reforma kształcenia będzie kosztowała budżet ok. 500 mln zł. Wiadomo było, że będzie to kosztowane przedsięwzięcie. Jako uczelnia przedstawiliśmy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia koszty i potrzeby, które są z tymi zmianami związane. Ciekawi jesteśmy, jak ten problem będzie rozwiązany.

Na pewno istnieje potrzeba zatrudnienia nowych nauczycieli akademickich, dlatego, że obecna kadra jest niewystarczająca, aby intensyfikować kształcenie.

Wskazaliśmy również, że zastosowanie nowych metod nauczania  rówymaga doposażenia uczelni medycznych, a uczelnie pieniędzy na to nie mają. Nowelizacja stała się okazją do opracowania nowego standardu nauczania, ale jego słabym punktem może okazać się finansowanie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum