UM w Łodzi/Rynek Zdrowia | 01-03-2013 19:09

Uniwersytet Medyczny w Łodzi znowu najLEPszy!

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi ogłosiło wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego (dotychczasowy LEP) w terminie lutowym 2013 r. Ponownie najlepsi okazali się absolwenci studiów lekarskich Łodzi.

Absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powtórzyli swój ubiegłorocznych sukces zajmując pierwsze miejsce w kategorii lekarzy zdających egzamin po raz pierwszy - podało biuro rektora w komunikacie dla prasy.

W lutowej edycji egzaminu bardzo dobrze wypadli również studenci anglojęzyczni tej uczelni, którzy zajęli czołowe miejsca we wszystkich opublikowanych zestawieniach.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronach CEM do egzaminu przystąpiły w całym kraju 3523 osoby, uzyskując średnio 132,7 punktu.
Maksymalny wynik wyniósł 176, a minimalny 50 punktów.

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 192 - 8 zadań zostało unieważnionych przez Zespół do spraw zastrzeżeń.

Dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%.