Gazeta Prawna/ Rynek Zdrowia | 25-03-2009 11:38

Unia dopłaca do szkolenia lekarzy deficytowych specjalizacji

Lekarze deficytowych dziedzin medycyny: onkologii, kardiologii i medycynie pracy mogą mieć refundowane ze środków unijnych kursy specjalizacyjne, ale nie wiedzą o takiej możliwości.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie realizuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt kształcenia w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy.

Do projektu zostały włączone wszystkie uczelnie i instytuty naukowe uprawnione do szkolenia lekarzy w tych dziedzinach medycyny. CMKP finansuje koszty wynajęcia sali i wynagrodzeń wykładowców. Na realizację projektu do 2015 roku CMKP przeznaczy 139 mln zł. Założono, że w kursach specjalizacyjnych weźmie udział 5870 lekarzy.

Każdy lekarz specjalizujący się w jednej z deficytowych dziedzin medycyny może otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Wystarczy, że lekarz przedstawić rachunki dokumentujące koszty, a  CMKP zrefunduje do 300 zł za dzień szkolenia.

Dofinansowanie ma zachęcić lekarzy do podejmowania nauki w specjalnościach deficytowych. Obecnie specjalizację z onkologii, kardiologii i medycyny pracy robi ok. 2 tys. osób, a miejsc specjalizacyjnych jest 2491.

O możliwości dofinansowania z funduszy unijnych nie wiedzą jednak lekarze, którzy nie wybrali jeszcze specjalizacji, co potwierdza Paweł Jezierski z Komisji Młodych Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Jezierski przyznaje, że sprawa nie została zupełnie nagłośniona w środowisku.  

W ramach projektu są też oferowane bezpłatne kursy doskonalące dla kierowników specjalizacji.