×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Uczelnia o. Rydzyka wykształci lekarzy. Łączny koszt dla studenta to 234 tys. złotych

Autor: oprac. KM • Źródło: Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu19 września 2023 12:20Aktualizacja: 19 września 2023 15:01

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu założona przez ojca Tadeusza Rydzyka już od tego roku uruchamia studia medyczne. Przewidziano 60 miejsc, a łączny koszt 6-letnich studiów (12 semestrów) to 234 tys. złotych.

Uczelnia o. Rydzyka wykształci lekarzy. Łączny koszt dla studenta to 234 tys. złotych
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej uruchamia studia medyczne. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
 • Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w roku akademickim 2023/2024 uruchamia kierunek lekarski. 18 września Ministerstwo Edukacji i Nuauki poinformowało, że jest na to zgoda
 • Na roku zaplanowano miejsca dla 60 studentów - przyszłych lekarzy
 • Całkowity koszt studiów (bez powtórek i warunków) to 234 tys. zł - 19,5 tys. zł za semestr w trybie stacjonarnym
 • "Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kształci i formuje do poszanowania ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci"  -podkreślono na stronie uczelni w opisie kierunku
 • Praktyczne nauczanie kliniczne (30 tygodni) i egzaminy obejmą 900 godzin, praktyki zawodowe 600 godzin, a zajęcia fakultatywne 150 godzin

Studia medyczne "u Rydzyka" już od tego roku. Znamy ofertę uczelni

W ramach studiów na kierunku lekarskim na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, które są tam nowością w roku akademickim 2023/2024, 60 osób z danego rocznika będzie miało szansę w przyszłości zostać lekarzami. Szczegółowa oferta dla przyszłych studentów medycyny pojawiła się na stronie uczelni we wtorek, 19 września. 18 września MEiN przekazało informację o pozytywnej decyzji w sprawie otwarcia kierunków lekarskich na kolejnych dwóch uczelniach, w tym na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Za edukację w szkole należącej do Fundacji Lux Veritatis i założonej przez o. dr-a Tadeusza Rydzyka młodzi adepci medycyny zapłacą łącznie 234 tysiące złotych. Koszt jednego semestru to 19,5 tys. zł. 

Przypomniano, że studenci odbywający kształcenie na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności, którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2023/2024, mogą ubiegać się o kredyt na studia medyczne. Po szczegółowe informacje uczelnia odsyła na stronę Ministerstwa Zdrowia. 

Podano też, że liczba ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) konieczna do ukończenia studiów wyniesie 360 pkt, a łączna liczba godzin zajęć (bez praktyk) wyniesie 5115 godzin. 

Praktyczne nauczanie kliniczne (30 tygodni) i egzaminy obejmą 900 godzin, praktyki zawodowe 600 godzin, a zajęcia fakultatywne 150 godzin. 

Na stronie napisano:

Warto podkreślić, że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kształci i formuje do poszanowania ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, stąd słowa Św. Jana Pawła II „Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem (…) towarzyszyć, pielęgnować, wzmacniać, leczyć ból ludzki jest zadaniem…” są swoistym wyznacznikiem i celem do utworzenia oraz prowadzenia studiów na kierunku lekarskim w AKSIM, na najwyższym możliwym poziomie.

Uczelnia zaznaczyła, że warunkiem ukończenia studiów jest "zaliczenie zajęć objętych programem studiów i osiągnięcie wszystkich kierunkowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych".

"Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się uzyskiwanych w ramach przedmiotów klinicznych w zakresie umiejętności komunikowania się oraz proceduralnych (manualnych), wymaga bezpośredniej obserwacji studenta demonstrującego umiejętność w czasie egzaminu standaryzowanego (Objective Structured Clinical Examination, OSCE). Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny służy do standaryzowanej kwalifikacji umiejętności w warunkach symulacyjnych, ewaluacji takich kompetencji, jak zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, rozwiązywanie dylematów etycznych w różnych sytuacjach klinicznych, edukacja chorych, umiejętność komunikacji i umiejętność interpretacji danych klinicznych, umiejętności techniczne, ocena stanu psychicznego, monitorowanie czynności życiowych, wykonywanie czynności higienicznych" - poinformowano.

Absolwent medycyny podczas zajęć w toruńskiej uczelni pozna i zrozumie:

 • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 • objawy i przebieg chorób;
 • sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych;
 • etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia (swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych);
 • metody prowadzenia badań naukowych.

Wśród kompetencji społecznych natomiast wymieniono m.in. umiejętności: 

 • nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
 • kierowania się dobrem pacjenta;
 • przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;
 • podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby;
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
 • propagowania zachowań prozdrowotnych;
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji.

Idealny kandydat na studia? Tak definiuje go AKSiM

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu scharakteryzowała także idealnego kandydata. Jak podała, "oferta studiów na kierunku lekarskim jest adresowana do osób, które chcą wykonywać w przyszłości zawód wielkiego zaufania społecznego, ratować zdrowie i życie". 

"Realizacja kształcenia na lekarskim w pełni realizuje przepisy prawne" - czytamy w opisie kierunku na stronie uczelni.

- Kandydat na studia lekarskie jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, szczególnie osoby cierpiącej, empatyczny, odpowiedzialny, cierpliwy, chętny do ciągłego uczenia się i pogłębiania zdobytej wiedzy - informuje uczelnia.

W programie nauczania znajdziemy m.in.:

 • nauki morfologiczne (jak: anatomia, histologia, embriologia),
 • naukowe podstawy medycyny (biofizyka, biologia molekularna, biochemia, chemia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, cytofizjologia, informatyka i biostatystyka);
 • nauki przedkliniczne (genetyka, mikrobiologia, immunologia, patologia, farmakologia z toksykologią, elementy patofizjologii);
 • nauki behawioralne i społeczne (socjologia medycyny, psychologia lekarska, etyka lekarska, historia medycyny, elementy profesjonalizmu, język angielski);
 • nauki kliniczne niezabiegowe (pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, medycyna rodzinna, choroby zakaźne, rehabilitacja, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna);
 • nauki kliniczne zabiegowe (anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, ortopedia z traumatologią, medycyna ratunkowa, chirurgia onkologiczna, ginekologia i położnictwo, urologia, otorynolaryngologia, okulistyka, neurochirurgia, transplantologia, diagnostyka obrazowa);
 • nauki w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa).

Co po studiach? Możliwości jest wiele

Absolwenci kierunku lekarskiego Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, jak zapewnia uczelnia, będą przygotowani do:

 • odbycia stażu podyplomowego;
 • przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru jednej spośród licznych specjalizacji);
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych;
 • uczestniczenia w szkoleniach i kursach.

Uczelnia wyposaży absolwenta w "teoretyczne i praktyczne umiejętności", a także "kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu lekarza". Podaje, że absolwent będzie potrafił rozpoznać:

 • właściwie problemy medyczne;
 • określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego;
 • rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej;
 • zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki;
 • wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki.

Ponadto "nowoczesna wiedza oraz umiejętności pozwolą na wykonywanie zadań leczniczych na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom oraz z zachowaniem zasad etycznych" - wskazano. 

Po ukończeniu studiów młody medyk ma być przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • instytucjach badawczych;
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum