UMB: na kierunku zdrowie publiczne rusza nowy moduł - epidemiologia. Rejestracja już od maja

Autor: IB • Źródło: IB, UMB/ Rynek Zdrowia23 kwietnia 2021 09:54

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzupełnia dotychczasową ofertę na kierunku Zdrowie Publiczne o moduł epidemiologia.

UMB: na kierunku zdrowie publiczne rusza nowy moduł - epidemiologia. Rejestracja już od maja
UMB zaprasza do rejestracji już od 4 maja 2021 r. Fot. Archiwum
  • Program będzie uwzględniał różne bloki tematyczne, w tym związane z zarządzaniem, planowaniem i oceną sytuacji zdrowotnej
  • Absolwenci Zdrowia Publicznego i Epidemiologii będą posiadali wiedzę z zakresu nauk medycznych
  • UMB zaprasza do rejestracji już od 4 maja 2021 r.

Program studiów Zdrowia Publicznego i Epidemiologii można podzielić na kilka bloków tematycznych. Po pierwsze, będą to przedmioty związane z zarządzaniem i organizowaniem systemu ochrony zdrowia (np. ekonomika zdrowia, ekonomia, finansowanie ochrony zdrowia, jakość w ochronie zdrowia czy zarządzanie podmiotem leczniczym).

Obszary kształcenia

Po drugie, obszar, na który położony zostanie szczególny nacisk, to zakres zagadnień związany z oceną sytuacji zdrowotnej. Wiodącym przedmiotem w tym obszarze jest epidemiologia (epidemiologia opisowa, epidemiologia analityczna, epidemiologia kliniczna, monitoring sytuacji zdrowotnej, nadzór sanitarno-epidemiologiczny).

Kolejnym obszarem są przedmioty, które mają wyposażyć absolwentów w kompetencje dotyczące planowania i wdrażania zdrowia publicznego takie jak, np. promocja zdrowia, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna czy polityka zdrowotna.

Poza tym absolwenci Zdrowia Publicznego i Epidemiologii będą posiadali wiedzę z zakresu nauk medycznych. Nie zabraknie takich przedmiotów jak anatomia, patofizjologia, biochemia czy biofizyka. Ponadto na kierunku pojawią się zagadnienia, dzięki którym absolwenci nabędą kompetencje tzw. miękkie (np. negocjacje, zarządzanie projektami, komunikacja w zdrowiu czy zarządzanie kryzysowe).

Jeśli chodzi o zdolności jakie powinni posiadać kandydaci na kierunek Zdrowie Publiczne i Epidemiologia chętnie widziane są osoby o zdolnościach analitycznych, pełne inicjatywy, otwarte i empatyczne - podkreśla uczelnia.

Praktyki zawodowe

W planie studiów przewidziano 120 godzin praktyk zawodowych. Studenci będą mogli je odbyć w podmiotach wyznaczonych przez UMB (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), jak również istnieje możliwość realizacji własnych pomysłów w postaci praktyk krajowych czy zagranicznych, także w sektorze niepublicznym.

Absolwent pierwszego stopnia kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego i prywatnego realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, takich jak np. instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Inspekcja Sanitarna, podmioty działalności leczniczej, instytuty naukowo-badawcze, firmy farmaceutyczne, zakłady ubezpieczeń czy organizacje pozarządowe.

Co więcej, absolwent studiów 1. Stopnia (licencjackich) kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia może kontynuować naukę na studiach 2. Stopnia (magisterskich) zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na kierunku Zdrowie Publiczne oraz na studiach podyplomowych.

Rekrutacja: jedynym kryterium przyjęć jest wynik maturalny z jednego przedmiotu do wyboru z czterech: biologii, chemii, matematyki lub fizyki (poziom podstawowy lub rozszerzony). Poziom podstawowy liczony jest 1:1, poziom rozszerzony x2.

UMB zaprasza do rejestracji już od 4 maja 2021 r.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum