Trzy nowe specjalizacje dla pielęgniarek. Wiceminister zapowiedział dalsze zmiany

Autor: oprac. JKB • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia19 grudnia 2022 14:33

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła interpelacja poselska w sprawie braków kadrowych pielęgniarek i położnych. - Do 2030 roku aż 65 proc. obecnie zatrudnionych pielęgniarek i 60 proc. położnych będzie w wieku uprawniającym do świadczeń emerytalnych – wskazała posłanka Aleksandra Gajewska.

Trzy nowe specjalizacje dla pielęgniarek. Wiceminister zapowiedział dalsze zmiany
Trzy nowe specjalizacje dla pielęgniarek. Będą też mogły wypisać recepty na nowe leki Fot. AdobeStock
  • - W Ministerstwie Zdrowia realizowane są działania mające na celu zwiększenie liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej - zadeklarował wiceminister zdrowia Piotr Bromber w odpowiedzi na interpelację poselską
  •  - Trwają prace nad zmianami w standardach kształcenia pielęgniarek i położnych, dotyczącymi obszarów kompetencyjnych absolwentów studiów I i II stopnia oraz upraktycznienia kształcenia tak, aby były dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy – zaznaczył wiceszef MZ

Trzy nowe specjalizacje dla pielęgniarek. Wystawią też recepty na nowe leki

Jak zapewnia wiceminister zdrowia Piotr Bromber w odpowiedzi na interpelację poselską ws. problemów kadrowych wśród pielęgniarek i położnych, w resorcie realizowane są działania mające na celu zwiększenie liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych.

Wymienia m.in. realizację programów rozwojowych przez uczelnie oraz poprawę jakości kształcenia praktycznego. Zwraca też uwagę na rozszerzenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych. 

- Na uwagę zasługują wprowadzone zmiany systemowe mające na celu zwiększenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych, tj. m.in. możliwość wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zleceń i recept na wyroby medyczne oraz skierowań na określone badania diagnostycznie, porady pielęgniarki i porady położnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, porady pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej – podkreśla.

Wiceminister przypomina również, że uruchomiono nowe specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

- Wprowadzane są nowe możliwości rozwoju zawodowego dla tych grup zawodowych - specjalizacja "psychoterapia dzieci i młodzieży" oraz "chirurgiczna asysta lekarza" dla pielęgniarek posiadających tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz "psychoterapia uzależnień" dla pielęgniarek i położnych posiadającym odpowiednio tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa – czytamy w odpowiedzi.

Resort zdrowia planuje także zwiększyć kompetencje pielęgniarek i położnych poprzez rozszerzenie wykazu substancji czynnych zawartych m.in. w lekach, które ordynują pielęgniarki/położne, a także wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania.

Podwyżki dla pielęgniarek oraz możliwości kształcenia na nowych uczelniach

Wiceminister Bromber zaznacza, że regularnie wprowadzane są rozwiązania legislacyjne gwarantujące stopniowe podwyższanie najniższych wynagrodzeń medyków, w tym pielęgniarek i położnych.

- Dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz pielęgniarek i położnych przyniosły widoczne efekty w postaci odwrócenia niekorzystnego trendu dotyczącego zmniejszania liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia – podał.

To niejedyna zmiana, na którą zwraca uwagę wiceminister. Informuje również o rosnącej liczbie szkół posiadających akredytację ministra zdrowia na kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie I stopnia. W 2015 roku było to 77 uczelni, natomiast w 2022 roku jest 118 na kierunku pielęgniarstwo oraz 35 położnictwo.

Podkreśla też, że w efekcie znacznie wzrosło zainteresowanie wspominanymi kierunkami studiów:

  • w roku akademickim 2015/2016 liczba studentów I semestru na kierunku pielęgniarstwo I stopnia wynosiła 5 935 osób, a w roku 2021/2022 – 11 408 osób,
  • liczba studentów I semestru na kierunku położnictwo I stopnia w roku akademickim 2015/2016 wynosiła 953, a w 2021/2022 – 1 493 osób.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze