×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Technicy analityki medycznej z obowiązkiem kształcenia ustawicznego. Projekt rozporządzenia skierowano do ogłoszenia

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia22 marca 2023 15:00

Do ogłoszenia skierowano rozporządzenie w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium.

Technicy analityki medycznej z obowiązkiem kształcenia ustawicznego. Projekt rozporządzenia skierowano do ogłoszenia
Technicy analityki medycznej będą zobowiązani do kształcenia ustawicznego. Fot. AdobeStock
 • Celem rozporządzenia jest podnoszenia kwalifikacji zawodowych techników analityki medycznej poprzez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym
 • Wskazane rozwiązania są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna, osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach przydatnych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej
 • Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia, wypełnienie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w poszczególnych formach ustawicznego rozwoju zawodowego

Technicy analityki medycznej zobowiązani do kształcenia  ustawicznego

Do ogłoszenia skierowano rozporządzenie w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium.

Jak wskazano w rozporządzeniu, ustawiczny rozwój zawodowy jest realizowany w następujących formach:

 • udział w kursie realizowanym metodą wykładu, seminarium lub ćwiczeń, zakończonym testem;
 • udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem;
 • udział w kursie odbywanym w ramach szkolenia specjalizacyjnego;
 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie dyscyplin: biologia medyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości lub nauki prawne;
 • uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • samokształcenie:

a.   uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera po ukończeniu studiów na kierunkach związanych z kształceniem w zakresach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego po ukończeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodów diagnosty laboratoryjnego, lekarza i farmaceuty,

b.   uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

c.   udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym stowarzyszenia zawodowego, towarzystwa naukowego lub Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

d.   udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

e.   przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

f.   opublikowanie jako autor albo współautor:

książki naukowej,

       książki popularnonaukowej,

       rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

       artykułu naukowego,

       artykułu popularnonaukowego,

       programu multimedialnego,

g.   tłumaczenie:

           książki naukowej lub popularnonaukowej,

           rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

          artykułu naukowego lub popularnonaukowego,

           programu multimedialnego,

h.   przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,

i.   przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia kursów, o których mowa w pkt 1–3.

Wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego polega - jak opisano - na uzyskaniu w okresie rozliczeniowym 100 punktów edukacyjnych.

Nowe przepisy dla techników analityki medycznej

W uzasadnieniu podkreślono, że pierwszy okres rozliczeniowy doskonalenia zawodowego rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wskazana osoba rozpoczęła wykonywanie określonych czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej.

Jak podano, przepisy funkcjonujące do tej pory nie nakładały na techników analityki medycznej, osób posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna i osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach przydatnych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej prawa, obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego. Dlatego też wszystkich tych osób pierwszy okres rozliczeniowy doskonalenia zawodowego rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Co ważne, rozporządzenie wprowadza także przepis przejściowy gwarantujący możliwość uwzględnienia w karcie rozwoju zawodowego określonych formy ustawicznego rozwoju zawodowego, których realizacja rozpoczęła się w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze