PAP/Rynek Zdrowia | 01-10-2018 17:05

Szczecin: na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym zainaugurowano rok akademicki

W poniedziałek (1 października) na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zainaugurowano uroczyście rok akademicki 2018/2019. Naukę na studiach I stopnia w programie polskim i anglojęzycznym rozpoczęło ponad 1380 studentów na 14 kierunkach.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

- To jest niezwykły okres w waszym życiu - mówię to z doświadczenia - wiem, że to jeden z najbardziej fantastycznych okresów - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas uroczystej inauguracji.

- Macie szansę i wielki przywilej, z jednej strony spotykać się z waszymi mistrzami, z waszymi nauczycielami i czerpać od nich wiedzę, która jest wiedzą i naukową, i wiedzą potrzebną do wykonywania waszych zawodów. Ale również nauczycie się czegoś, czego nie znajdziecie w książkach, to jest umiejętności rozmowy z pacjentem, który cierpi, który ma swoje dolegliwości, który od was będzie oczekiwał pomocy. Nie tylko tej fachowej. Często potrzymanie pacjenta za rękę, dobre, ciepłe słowo jest może ważniejsze niż wszelkie działania terapeutyczne - dodał.

- Nauczą was też tego, że nie zawsze mamy szansę. Bez  tej pokory będziecie mieli trudności jako lekarze, pielęgniarki, jako diagności, fizjoterapeuci. Trzeba czasami wiedzieć, gdzie są nasze ograniczenia. Trzeba wiedzieć, że możemy tyle, ile wiemy - powiedział minister zdrowia.

"Jest to dla państwa wydarzenie znamienne, bowiem w tym właśnie czasie świętują państwo jubileusz 70-lecia działalności uczelni" - podkreślał z kolei prezydent RP Andrzej Duda w skierowanym z tej okazji liście. Na ręce magnificencji kieruję słowa uznania i najlepsze życzenia dla całej państwa społeczności. Gratuluję państwu dotychczasowego dorobku intelektualnego i osiągnięć organizacyjnych. Niechaj państwa praca, istotna i cenna dla Polski, z tym i każdym następnym rokiem przynosi coraz lepsze owoce" - dodał.

"Państwa środowisko odgrywa ogromnie ważną rolę również w sferze debaty publicznej" - podkreślał prezydent. "Wiemy, że jest ona nacechowana przez spory polityczne o często dużej intensywności emocjonalnej. Także wśród państwa na pewno są osoby o zróżnicowanych sympatiach ideowych i światopoglądowych. Chciałbym, aby uczelnie wyższe stanowiły przestrzeń, gdzie naturalny w demokratycznym społeczeństwie pluralizm i dyskusje znajdują formy najbardziej cywilizowane, wynikające z etosu uniwersyteckiego i dziedzictwa kultury europejskiej" - dodał Duda.

Nawiązał w liście także do Konstytucji dla nauki. "Wyznacza ona nowe ramy działalności uczelni, nowy model kształcenia i ścieżki kariery akademickiej. Obecnie otwarcie różnych dróg awansu naukowego powinno umożliwiać lepsze wykorzystanie kompetencji badawczych naukowców, w tym też powracających z zagranicy, aby ułatwić wykorzystanie ich doświadczeń w dydaktyce akademickiej, ale nie powinno się to odbywać kosztem obniżenia wymagań naukowych stawianych w postępowaniach o nadaniu stopnia lub tytułu naukowego. Nadzieję budzi także uporządkowanie studiów doktoranckich, przywrócenie słusznej zasady, że doktorant traktowany jest jak młody badacz i że każdy doktorant ma prawo do stypendium" - dodał prezydent.

Z kolei szef MSWiA Joachim Brudziński odczytał zgromadzonym list od premiera Mateusza Morawieckiego.

"Inaugurujemy rok akademicki w czasie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym okresie szczególnie podkreślamy znaczenie ośrodków akademickich, w tym uczelni medycznych, jako środowiska o wielkiej roli kulturotwórczej, przez wieki pielęgnującego i rozwijającego wartości budujące polską tożsamość, wypełniającego misję kształcenia elit państwowych poprzez pomnażanie narodowego i światowego dorobku nauki, współtworzącego życie społeczne i gospodarce naszego kraju. Wiemy dobrze, że od stanu uczelni wyższych bezpośrednio zależy kondycja państwa. To założenie dyktowało nam decyzje dotyczące wprowadzenia Konstytucji dla nauki" - podkreślił Morawiecki.

Podczas uroczystości przedstawiciele rządu wręczyli władzom uczelni symboliczny czek na prawie 34 mln zł na zadania inwestycyjne.

Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na studiach I stopnia w programie polskim i anglojęzycznym naukę rozpoczęło w poniedziałek ponad 1380 studentów na 14 kierunkach, w tym po raz pierwszy na farmacji. Najpopularniejsze kierunki to od lat lekarski, lekarsko-dentystyczny, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia i ratownictwo, a w tym roku także farmacja.

Akademia Lekarska w Szczecinie została powołana 20 marca 1948 r. i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków.

Z perspektywy historycznej okres istnienia uczelni jest krótki w porównaniu z wielowiekową tradycją innych ośrodków. Zważywszy jednak, że w Szczecinie nigdy nie było wyższych uczelni medycznych, a powstawanie Akademii odbywało się w warunkach skrajnego wyniszczenia wojną i zupełnego braku miejscowej kadry lekarskiej, naukowej i dydaktycznej, mijające lata można uznać za wielkie dokonanie - podkreśla uczelnia.

Kacper Reszczyński (PAP)