PWX/Rynek Zdrowia | 25-11-2015 16:57

Świętokrzyskie Centrum Onkologii szkoli ukraińskich lekarzy

Przedstawiciele departamentu ochrony zdrowia i dyrektorzy szpitali z obwodu winnickiego na Ukrainie odwiedzili Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Wcześniej lekarze z Ukrainy zapoznawali się w ŚCO ze stosowanymi tam technikami operacyjnymi.

Goście z Winnicy zwiedzają ŚCO. Fot. mat. prasowe

Goście obejrzeli Zakład Medycyny Nuklearnej wraz z ośrodkiem PET, Klinikę Radioterapii, blok operacyjny, Zakład Patologii Nowotworów, Klinikę Ginekologii.

Interesowała ich nie tylko baza i wyposażenie techniczne ŚCO, ale również organizacja procesu diagnostyki i leczenia. - Szpital wygląda imponująco - powiedział Dmytro Biełous, zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej. - Zauważyliśmy, że kiedy chory do was trafia, praktycznie nie trzeba niczego szukać poza szpitalem, za nic płacić, wszystkie radiofarmaceutyki i leki do chemioterapii są dostępne na miejscu, bo macie tutaj odpowiednie działy medycyny, których u nas na Ukrainie, niestety brakuje.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w marcu 2015 roku podpisało z Winnicką Obwodową Przychodnią Onkologii Klinicznej umowę o współpracy w zakresie badań naukowych, wymiany doświadczeń i szkoleń lekarzy, wykorzystania telemedycyny do wspólnego konsultowania chorych onkologicznie, tworzenia wspólnych publikacji naukowych w oparciu o prowadzone razem projekty badawcze i naukowe.

Jak informuje Marzena Pyk, zastępca dyrektora ŚCO, w ramach tej umowy siedmiu lekarzy z Winnickiej Obwodowej Przychodni Onkologii Klinicznej przez dwa tygodnie w lipcu zapoznawało się ze stosowanymi w ŚCO metodami leczenia, uczyło się technik operacyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej klasycznej i laparoskopowej w Klinice Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Głowy i Szyi oraz w Klinice Ginekologii.

- Mamy nadzieję, że na tym nie skończy się ta wymiana doświadczeń, chcemy się uczyć tego, co jest nowe w medycynie - powiedział Dmytro Biełous.

W wizycie studyjnej w ŚCO uczestniczyli również dyrektorzy szpitali powiatowych w Żmerynce i w Lityniu koło Winnicy.

- Cieszę się, że możemy pomagać lekarzom z Ukrainy. Kiedyś sami korzystaliśmy z pomocy materialnej i merytorycznej państw zachodnich we wdrażaniu nowoczesnej medycyny, dzisiaj możemy poprzez szkolenia tę wiedzę przekazać innym - mówi prof. Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO.

Obwód winnicki jest województwem partnerskim dla świętokrzyskiego, współpraca między obydwoma regionami zaczęła się w 1958 roku. Po transformacji ustrojowej władze samorządowe Kielc i Winnicy podpisały w 1993 roku nowy list intencyjny w zakresie wymiany kulturalnej, sportowej, handlowej i naukowej. Współpraca na polu medycyny jest nowością - przekazała w informacji dla mediów Izabela Opalińska, specjalista ds. komunikacji społecznej, informacji i edukacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.