Studia Executive MBA w ochronie zdrowia według autorskiego programu Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej

Autor: Tekst promocyjny dostarczony przez Collegium Humanum • • 21 marca 2019 07:00

Zespół wykładowców z Polski oraz zagranicy zapewni uczestnikom studiów MBA na poziomie Executive zarówno wgląd w koncepcje zarządzania światowych liderów branży, w międzynarodowe case study, jak i w polskie doświadczenia menedżerskie w ochronie zdrowia - mówi prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, JM Rektor Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie

Prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, JM Rektor Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie

- Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie dołącza do grona uczelni kształcących menedżerów ochrony zdrowia na poziomie studiów MBA. Rynek studiów biznesowych w tym zakresie wydaje się nasycony, co zatem ma wyróżniać uczelnię, by znalazła na nim swoje miejsce?

Prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA: - Prowadząc liczne rozmowy ze specjalistami branży medycznej słyszymy często, że znane i upowszechnione w teorii zarządzania strategie są zbyt sztywne oraz niedostosowane do realiów polskiego rynku. Chcemy, więc zapewnić uczestnikom naszych studiów profesjonalne przygotowanie, łączące najlepsze wzory międzynarodowe z praktycznym podejściem na poziomie lokalnym.

Dobre programy MBA są wynikiem tworzenia własnych, innowacyjnych rozwiązań, łączących najnowsze trendy we współczesnej gospodarce oraz lokalne aspekty biznesu.

- Dobre wzorce międzynarodowe nauczania w zakresie zarządzania ochroną zdrowia na szczeblu MBA. Gdzie je znaleźć?

- Partnerem strategicznym programu Executive MBA realizowanego na studiach podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia w Collegium Humanum-Szkole Głównej Menedżerskiej jest Apsley Business School w Londynie. Partnerami programu Executive MBA są również Newton College - University of Appleid Business in Prague (Praga, Republika Czeska), Limburg Graduate School of Business (Maastricht, Holandia) i Swiss School of Management (Rzym, Włochy). Obecnie trwa proces akredytacji program MBA przez jedną z dużych uczelni w Paryżu.

To partnerstwo ułatwiło nam zgromadzenie w Collegium Humanum-Szkole Głównej Menedżerskiej wysokiej klasy specjalistów prowadzących moduły zajęć z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz ich wpływ na tworzenie programu. Kadra uczelni, to przede wszystkim praktycy, doświadczeni menedżerowie, eksperci oraz wybitni akademicy i znawcy problematyki, z różnych krajów na świecie.

Wykładowcy polscy oraz z uczelni zagranicznych współtworzą zespół o wielkim potencjale wiedzy i doświadczeniu w nauczaniu. Pozwala to im nie tylko przekazywać wiedzę, ale uzyskiwać świetny kontakt z uczestnikami zajęć, dający efekt synergii, przekładający się na inspirujące dyskusje. Internacjonalizacja zapewnia uczestnikom studiów zarówno wgląd w koncepcje zarządzania światowych liderów branży, w międzynarodowe studia przypadku, jak i w polskie doświadczenia menedżerskie w ochronie zdrowia.

- Wyzwania, przed jakimi stają zarządzający w ochronie zdrowia stają się coraz większe. I coraz częściej padają uwagi, że programy studiów biznesowych, także w obszarze MBA, wymagają zmian. Jak uczelnia na nie odpowie?

- Już odpowiadamy, nowoczesnym międzynarodowym i praktycznym programem studiów MBA. Tradycyjne programy MBA, oparte na studiach przypadków, czyli tzw. case studies, dotyczyły głównie globalnego biznesu. Tymczasem aktualne trendy rynkowe jednoznacznie wskazują na potrzebę pogłębionej analizy biznesu w skali lokalnej.

Trudno jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, że metoda tradycyjna nauczania się wyczerpała. W mojej opinii, analiza funkcjonowania multinarodowych korporacji stanowi wciąż istotny element głównych koncepcji zarządzania. Przedsiębiorstwa lokalne często nie dysponują jeszcze odpowiednio rozbudowanymi strukturami i dojrzałymi procedurami decyzyjnymi z punktu widzenia efektywnego managementu. One uczą się dopiero wykorzystywania dobrych rozwiązań i budowania własnych strategii.

- Jak w takim razie odnieść wspomniane uwagi do warunków polskich i do formuły kształcenia na studiach Executive MBA w ochronie zdrowia?

- W zarządzaniu ochroną zdrowia nie sposób nie czerpać z modeli, które sprawdziły się w innych krajach. Musimy jednak nakładać je na polską specyfiką organizacji ochrony zdrowia i wyzwań jakie stoją przed polskim systemem.

Program Executive MBA-Zarządzanie w ochronie zdrowia będzie realizowany w kilku miastach w Polsce oraz dwóch krajach sąsiedzkich. Formuła zajęć oparta jest na modelu warsztatów medycznych, umożliwiających optymalne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Uczelnia chce zapewnić uczestnikom wyższy poziom efektywności kształcenia: z jednej strony spojrzenie na zarządzanie w branży medycznej w międzynarodowym i wielokulturowym kontekście, z drugiej, praktyczne forum dyskusyjno – eksperymentalne, stwarzające możliwości bezpośredniego wykorzystania analizowanych rozwiązań i strategii. Pamiętając o tym założeniu, często powtarzam, że wiążemy z tymi studiami duże nadzieje, ponieważ będą one, jak sądzę, nową jakością na polskim rynku edukacji biznesowej.

- Czy można w tym przypadku mówić o nowatorskim sposobie nauczania?

- Oczywiście sięgamy do sprawdzonych modeli nauczania. Jednak przygotowanie programu, który połączył wiedzę teoretyczną i praktyczną, zaproponowanie wybranych zajęć w języku angielskim oraz formuła tworzenia lokalnych grup słuchaczy w ośrodkach zamiejscowych - miały niewątpliwie autorski charakter. Podobne rozwiązania stosujemy w programach menedżerskich MBA i DBA, co daje nam rosnącą przewagę konkurencyjną na polskim rynku edukacji biznesu.

- Jakie uprawnienia uzyskuje absolwent studiów Executive MBA-Zarządzanie w ochronie zdrowia?

- Ukończenie studiów uprawnia absolwentów do pełnienia funkcji kierownika podmiotów leczniczych (art.46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, Nr.112 poz.654) oraz do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art.19 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grud- nia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz.1182).

Uważamy, że misją uczelni jest także wspierać menedżerów i umożliwiać im zdobycie wiedzy przydatnej nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Absolwenci studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów w języku angielskim (Apsley Business School w Londynie) wraz z możliwością legalizacji i uwierzytelnienia poprzez uzyskanie Apostille (klauzula apostille) w The Legalisation Office, Foreign & Commonwealth Office w Wielkiej Brytanii. To pozwala ubiegać się o pracę na stanowiskach kierowniczych w ochronie zdrowia także poza Polską.

***

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) - Zarządzanie w ochronie zdrowia organizowane przez Collegium Humanum - Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcie sukcesu.

Rekrutacja na edycję wiosenną trwa do 31 marca 2019 r.

Więcej informacji na temat studiów Executive MBA-Zarządzanie w ochronie zdrowia Collegium Humanum-SGM na stronie: www.mbamed.humanum.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum