Stopień doktora za osiągnięcia wdrożeniowe - to będzie możliwe

Autor: PAP-Nauka w Polsce/Rynek Zdrowia • • 23 lutego 2017 17:08

Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji, która m.in. wprowadza możliwość uzyskania stopnia doktora na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych. Projekt zakłada też uruchomienie programu "Doktorat wdrożeniowy”.

Stopień doktora za osiągnięcia wdrożeniowe - to będzie możliwe
Projekt umożliwia powstanie kadry, która będzie rozwijała swoje ścieżki kariery akademickiej w oparciu o prace wdrożeniowe. Fot. archiwum

Projekt nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac w sejmowej komisji.

- Projekt umożliwia powstanie kadry, która będzie rozwijała swoje ścieżki kariery akademickiej w oparciu o prace wdrożeniowe - skomentował w środę (22 lutego) podczas debaty w Sejmie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Projekt przewiduje utworzenie programu „Doktorat Wdrożeniowy”. Dardziński wyjaśnił, że studia doktoranckie w tym trybie będą realizowane jednocześnie na uczelni (lub w jednostce naukowej), uprawnionej do nadawania stopnia doktora, a także u pracodawcy, który słuchacza studiów doktoranckich będzie zobowiązany zatrudnić.

Wiceminister opowiedział, że w takiej sytuacji wyznaczony będzie promotor główny - na uczelni, a także promotor pomocniczy - który będzie wspierał pracę doktoranta w przedsiębiorstwie. Agenda badawcza będzie ustalana przez przedsiębiorcę, ale we współpracy z opiekunem naukowym, który musi zapewnić właściwy poziom naukowy doktoratu. Doktorant będzie mógł się starać o stypendium w wysokości 2450 zł.

Poza tym projekt wprowadza możliwość uzyskania uprawnień równych uprawnieniom doktora habilitowanego na podstawie prac wdrożeniowych. Dardziński wyjaśnił, że już dziś analogiczne przepisy umożliwiają uzyskanie takich uprawnień przez osobę, która przyjeżdża do Polski z zagranicy i ma stopień doktora.

Projekt zakłada, że w podobnym trybie uprawnienia równoważne uprawnieniom doktora habilitowanego można byłoby nadać także osobom ze stopniem doktora, które przez co najmniej 5 lat prowadziły działalność badawczo-rozwojową, a także mają znaczące osiągnięcia wdrożeniowe. Poza tym muszą to być osoby zatrudnione w jednostce mającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Takie osoby będą mogły - na podstawie decyzji rektora uczelni lub dyrektora instytutu - pełnić funkcję promotora i recenzenta w przewodach doktorskich, zostać zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz korzystać z innych uprawnień doktora habilitowanego.

Według Joanny Borowiak (PiS), rozwiązania proponowane w projekcie ustawy będą stanowiły zachętę dla osób, które swoją karierę naukową wiążą z wdrożeniami wyników badań naukowych. - A zwiększenie zainteresowania pracami wdrożeniowymi powinno przełożyć się na intensyfikację współpracy jednostek naukowych z podmiotami funkcjonującymi w ich otoczeniu społeczno-gospodarczym - powiedziała.

Więcej: PAP - Nauka w Polsce

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum