Stopień doktora habilitowanego - czy pozostanie?

Autor: PAP-Nauka w Polsce/Rynek Zdrowia • • 29 lutego 2016 18:34

Zarówno resort nauki, jak i sejmowa komisja nauki są przeciwni zniesieniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. - Naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego stanowią trzon nauki polskiej - argumentuje podsekretarz stanu w resorcie nauki Leszek Sirko.

Zarówno resort nauki, jak i sejmowa komisja nauki są przeciwni zniesieniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Fot. archiwum RZ

O zniesienie stopnia naukowego oraz stopnia w zakresie sztuki doktora habilitowanego we wniesionej do Sejmu petycji zabiega Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”. Proponowane zmiany negatywnie ocenia sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, która opiniowała je w minionym tygodniu dla sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

 Jak argumentował przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, poseł PO prof. Włodzimierz Nykiel stopień naukowy doktora habilitowanego jest elementem szerokiego systemu. Nie można wyjmować jednego jego elementu, nie uwzględniając konsekwencji dla całego systemu.

- Konsekwencje tych regulacji występują w bardzo wielu przepisach i bardzo wielu aktach prawnych - nie tylko w prawie o szkolnictwie wyższym oraz ustawie o tytule i stopniach naukowych. Aby wprowadzić taką zmianę trzeba byłoby przeprowadzić dyskusję nad całym systemem. Jest to (habilitacja - PAP) jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych - dowodził poseł Nykiel.

 Jak mówił Nykiel, wyrażoną przez niego jednomyślną opinię w tej sprawie mieli też członkowie kierowanej przez niego podkomisji, która wcześniej zajmowała się tą sprawą.

Negatywnie do idei zniesienia habilitacji odniósł się też podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Leszek Sirko.

W normalnej instytucji naukowej przede wszystkim prowadzi się badania naukowe, które w sposób naturalny przeradzają się w habilitację. Osoba, która uzyskuje stopień doktora habilitowanego nie powinna być zbytnio zaawansowana wiekowo. Przy normalnej procedurze, która aktualnie obowiązuje powinno to oznaczać habilitację w wieku około 40 lat. Są to osoby dojrzałe naukowo i stanowią podstawę i trzon nauki polskiej - powiedział Sirko.

Petycja domagająca się zniesienia stopnia naukowego doktora habilitowanego trafiła do Sejmu w październiku 2015 roku. Zawiera ona też projekt ustawy o zniesieniu stopnia doktora habilitowanego.

Zgodnie z zapisem projektu ustawy osoby, które uzyskały już stopień naukowy oraz stopień w zakresie sztuki doktora habilitowanego mogłyby posługiwać się nim nadal. Uprawnienia, które przysługiwały doktorom habilitowanym - po wejściu zmian w życie - uzyskałyby osoby ze stopniem doktora lub doktora w zakresie sztuki. Zdaniem autorów petycji habilitacja nie podnosi poziomu polskiej nauki. Habilitacji nie mają np. kraje anglosaskie o wysokim poziomie nauki.

Więcej: Nauka w Polsce

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum