Stanowisko NRL ws. projektu rozporządzenia dot. obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 26 marca 2021 22:57

Samorząd lekarski podtrzymuje stanowisko, że projekt rozporządzenia wymaga dopracowania. Poszczególne formy doskonalenia zawodowego powinny być określone bardziej precyzyjnie.

Stanowisko NRL ws. projektu rozporządzenia dot. obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
Obowiązek doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Fot. archiwum

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zgłosiło uwagi do projektu.

Samorząd lekarski podtrzymuje stanowisko, że projekt rozporządzenia wymaga dopracowania. Poszczególne formy doskonalenia zawodowego powinny być określone na tyle precyzyjnie, aby nie powstawały wątpliwości, czy i którą z form doskonalenia zawodowego wyszczególnioną w rozporządzeniu jest udokumentowana przez lekarza aktywność w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia.

Tylko w ten sposób można zapewnić jednolite stosowanie tych przepisów przez okręgowe izby lekarskie, ograniczenie dowolności w kwalifikowaniu udokumentowanych przez lekarza form jego aktywności w tym zakresie i właściwe ewidencjonowanie przebiegu doskonalenia zawodowego wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

Należałoby w szczególności doprecyzować wymogi dotyczące tych form doskonalenia zawodowego, które są podejmowane przez lekarzy poza granicami kraju. Punkty edukacyjne powinny być przyznawane wyłącznie za te zagraniczne kursy medyczne i programy edukacyjne, które zapewniają odpowiednią jakość kształcenia.

W ocenie samorządu lekarskiego organizatorzy zagranicznych kursów medycznych i programów edukacyjnych nie będą zainteresowani występowaniem do Naczelnej Izby Lekarskiej o akceptację organizowanego przez nich kursu medycznego lub programu edukacyjnego, co spowoduje, że lekarze uzupełniający swoją wiedzę w tych formach nie będą mogli uzyskać punktów edukacyjnych. Dlatego też należałoby wskazać inny sposób weryfikowania przez lekarzy oraz okręgowe izby lekarskie tych kursów i programów edukacyjnych dla potrzeb realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Należy też doprecyzować zasady przyznawania punktów za prenumeratę czasopism oraz przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego. Niejasne jest bowiem, czy aby uzyskać wskazaną w załączniku do rozporządzenia liczbę punktów za te formy doskonalenia wymagane jest aby prenumerata każdego tytułu czasopisma lub przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego trwała przez cały okres rozliczeniowy.

Uczestnicy takich form kształcenia jak kurs, kongres, zjazd, konferencja, sympozjum powinni otrzymywać punkty edukacyjne tylko za te części programu, które miały charakter edukacyjny lub merytoryczny. Natomiast nie powinno się uwzględniać przerw, sesji sponsorowanych i innych wydarzeń towarzyszących, które nie mają takiego charakteru. 

Więcej (pełna treść stanowiska): https://nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum