Sejm: komisja za projektem o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 22 czerwca 2017 18:33

Utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, wspierającej umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, zakłada projekt ustawy przygotowany przez resort nauki. Przyjęcie projektu rekomendowała w czwartek (22 czerwca) sejmowa komisja.

Sejm: komisja za projektem o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Prof. Łukasz Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego; FOT. PTWP

W czwartek sejmowa komisji edukacji, nauki i młodzieży rekomendowała przyjęcie z kilkoma merytorycznymi poprawkami projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Projekt przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NAWA ma być wyspecjalizowaną agencją rządową, której podstawowym celem będzie stymulowanie procesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

Do najważniejszych zadań Agencji będzie należało inicjowanie: programów wspierających proces umiędzynarodowienia polskich uczelni; programów stypendialnych dla cudzoziemców oraz programów wspierania wymiany akademickiej pracowników naukowych i dydaktycznych.

NAWA zajmie się też upowszechnianiem informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz propagowaniem języka polskiego za granicą. Ponadto inne ministerstwa czy jednostki samorządu terytorialnego będą mogły powierzyć Agencji obsługę własnych programów stypendialnych.

Zastrzeżenia części posłów budził m.in. zapis dotyczący składu osobowego Rady Agencji - organu doradczego, do którego zadań będzie należało m.in. przygotowywanie propozycji kierunków działania i rozwoju NAWA oraz opiniowanie działalności Agencji.

- Ze (składu Rady Agencji) wynika, że ma ona charakter przede wszystkim administracyjny - zauważył Włodzimierz Nykiel (PO). Na dziesięciu przewidzianych w projekcie ustawy członków Rady, sześciu ma być przedstawicielami ministerstw. - Świat akademicki jest tutaj absolutnie w mniejszości - dodał.

- Zarówno przez konstrukcję tego artykułu, jak i późniejszych, zdecydowaną dominację w rozstrzyganiu czegokolwiek, jeśli chodzi o Narodową Agencją Wymiany Akademickiej będzie miał minister nauki i szkolnictwa wyższego - ocenił Józef Brynkus (Kukiz'15).

Odpowiadając na zarzuty posłów, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Łukasz Szumowski stwierdził, że środowisko akademickie jest reprezentowane poprzez obecność w Radzie przedstawiciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyraził również sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia Rady o przedstawiciela Polskiej Akademii Nauk w związku z tym, że jest ona potencjalnym beneficjentem programów prowadzonych przez NAWA.

Zarówno Nykiel, jak i Brynkus zgłosili własne poprawki mające wprowadzić do Rady NAWA przedstawiciela PAN. Obydwie poprawki zostały przez komisję odrzucone.

Członkowie komisji przyjęli natomiast zgłoszoną przez Włodzimierza Bernackiego (PiS) poprawkę, zgodnie z którą NAWA będzie mogła posiadać własny system teleinformatyczny służący do obsługi wniosków.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum