Samorząd lekarski o stażu podyplomowym. "Stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji"

Autor: oprac. IB • Źródło: NIL, Rynek Zdrowia05 listopada 2021 19:24

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zajęło w piątek stanowisko ws. stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w którym stanowczo sprzeciwia się propozycji jego zniesienia.

Samorząd lekarski jest przeciwmy zniesieniu stażu podyplomowego Fot. Shutterstock
  • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo sprzeciwia się zgłoszonej przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i popartej następnie przez Ministra Zdrowia propozycji zniesienia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
  • Prezydium NaRL uważa, że staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia właściwego poziomu kształcenia
  • Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie stażu podyplomowego Minister Zdrowia powinien dokonać wszechstronnej analizy skutków - ocenia samorząd lekarski

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo sprzeciwia się zgłoszonej przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i popartej następnie przez Ministra Zdrowia propozycji zniesienia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów - czytamy w stanowisku.

"Obowiązkowy element kształcenia"

Jak wskazuje Prezydium NRL, samorząd lekarski opowiada się za utrzymaniem stażu podyplomowego jako obowiązkowego elementu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia właściwego poziomu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów na etapie przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu i gwarantem realizacji prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiedniej jakości.

Staż podyplomowy jest, w ocenie samorządu lekarskiego,  formą kształcenia, która w sposób najlepszy prowadzi do nabycia przez absolwentów uczelni medycznych uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych uzyskanych w trakcie studiów.

Taki pomysł był już wcześniej

Prezydium przypomina, że kilka lat temu uchwalono już nowelizację przepisów, która miała doprowadzić do likwidacji stażu podyplomowego, wówczas jednak zdecydowany głos samorządu lekarskiego, opinia studentów kierunków lekarskich oraz wypowiedzi rektorów uczelni medycznych opowiadające się za przywróceniem stażu podyplomowego doprowadziły do odstąpienia od tego pomysłu.

- Podkreślenia wymaga, że krytycznie o likwidacji stażu podyplomowego wypowiadali się wówczas prominentni politycy formacji politycznej, która obecnie sprawuje władzę, wskazując, że prowadzi to do felczeryzacji zawodu lekarza czy przekonując, że staż to integralna część szkolenia lekarzy, a włączenie programu stażu do programu studiów jest niemożliwe do wykonania - czytamy w stanowisku.

"Przywrócenie stażu podyplomowego korzystne zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów"

 Uzasadniając w Parlamencie ustawę przywracającą staż podyplomowy (ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r. poz. 2020) ówczesny Minister Zdrowia wskazywał, że przywrócenie stażu podyplomowego jest korzystne zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów - przypomina NRL.

W pisemnym uzasadnieniu załączonym do tego rządowego projektu ustawy, wskazywano, że projekt ustawy: „ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę zawodu w ujednoliconych ramach prawnych i organizacyjnych oraz harmonizację praktycznego nauczania realizowanego przez studentów 6 roku kierunku lekarskiego i studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego”.

"Te argumenty są nadal aktualne"

 Ponadto w uzasadnieniu projektu ustawy wyjaśniono, że: „Wprowadzona w 2011 r. zmiana systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów polegała m.in. na likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów (..) Analiza tego rozwiązania wykazała jednak jego niedoskonałość w szczególności w kontekście braku uprawnień studentów do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Przywrócenie stażu podyplomowego na warunkach określonych w projektowanej ustawie (pełne prawo wykonywania zawodu wydawane na czas odbycia stażu podyplomowego) jest więc niezbędne (…)”

Podnoszone wówczas argumenty za utrzymaniem stażu podyplomowego zachowały pełną aktualność - ocenia Prezydium NRL.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie stażu podyplomowego Minister Zdrowia powinien dokonać wszechstronnej analizy skutków zarówno pod kątem wpływu na jakość kształcenia kadr medycznych, na prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i etycznych oraz na uprawnienia osób kształcących się w zawodach lekarza lub lekarza dentysty do właściwych i bezpiecznych od strony prawnej warunków zdobywania wiedzy praktycznej - podsumowuje samorząd lekarski.

Czytaj też: Roczny obowiązkowy staż podyplomowy dla lekarzy do likwidacji

Czytaj też: Lekarze o stażu podyplomowym. To relikt z minionej epoki, o ile nie z czasów pańszczyzny. Są i inne opinie

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum