Są wyniki kwalifikacji na specjalizacje. W TOP10 aż pięć specjalizacji priorytetowych

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia29 listopada 2022 14:45

Zakończyła się jesienna kwalifikacja na specjalizacje lekarskie. W sumie – po dwóch turach rekrutacji – zakwalifikowało się 4 180 osób, w tym 3 071 w trybie rezydentury. Spośród dziedzin priorytetowych największym wzięciem wśród lekarzy cieszyły się: medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, anestezjologia, pediatria i psychiatria. 1 459 osób nigdzie się nie zakwalifikowało.

Są wyniki kwalifikacji na specjalizacje. W TOP10 aż pięć specjalizacji priorytetowych
Zakończył się drugi etap kwalifikacji na specjalizacje lekarskie. Fot. Shutterstock
 • Jesienne postępowanie kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne zostało zamknięte
 • Jak informuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP), obsadzonych zostało 3 071 na 4 218 miejsc rezydenckich 
 • W pierwszym etapie kwalifikacji największą popularnością cieszyły się: medycyna rodzinna, pediatria, psychiatria, radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Spośród dziedzin priorytetowych wysoko były także choroby wewnętrzne oraz anestezjologia i intensywna terapia

Wyniki jesiennej kwalifikacji. W TOP10 znalazło się pięć specjalizacji priorytetowych 

Zakończyło się jesienne postępowanie kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne. W sumie – po dwóch turach rekrutacji – 4180 osób zostało zakwalifikowanych i potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego. W tym 3 071 w ramach rezydentury i 1 109 w trybie pozarezydenckim. 1 459 osób nigdzie się nie zakwalifikowało. 

Ostateczne listy lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych w jesiennym naborze opublikowane zostały w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) i na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

Jak informuje CMKP, w rekrutacji złożonych zostało łącznie 5 639 poprawnych formalnie wniosków na dostępnych 4 218 miejsc rezydenckich i 11 955 pozarezydenckich.

Jeśli wziąć pod uwagę liczbę złożonych wniosków w trybie rezydenckim, z uwzględnieniem specjalizacji podanej przy pierwszym wyborze, największym wzięciem wśród lekarzy cieszyły się:

 • medycyna rodzinna
 • pediatria
 • psychiatria
 • radiologia i diagnostyka obrazowa
 • anestezjologia i intensywna terapia
 • choroby wewnętrzne
 • dermatologia i wenerologia
 • położnictwo i ginekologia
 • kardiologia
 • endokrynologia
 • ortopedia i traumatologia.

Co oznacza, że w tym gronie znalazło się pięć specjalizacji priorytetowych. 

Ostatecznie najwięcej miejsc rezydenckich zostało rozdysponowanych (ranking opiera się na liczbie potwierdzonych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie w całym postępowaniu kwalifikacyjnym) w:

 • medycynie rodzinnej - 351 miejsc na 401 przyznanych,
 • chorobach wewnętrznych - 270 miejsc na 352 przyznanych,
 • anestezjologii i intensywnej terapii - 210 miejsc na 248 przyznanych,
 • pediatrii - 252 miejsca na 284 przyznane,
 • psychiatrii - 227 miejsc na 263 przyznanych, 
 • położnictwie i ginekologii - 207 miejsc na 250 przyznanych,
 • ortopedii i traumatologii - 139 miejsc na 149 przyznanych, 
 • chirurgii ogólnej - 132 miejsca na 199 przyznanych, 
 • kardiologii - 104 miejsca na 110 przyznanych, 
 • neurologii - 101 miejsc na 144 przyznane, 
 • radiologii i diagnostyce obrazowej - 73 miejsca na 73 przyznanych. 

Dwa dni na weryfikację postępowania 

Co ważne, lekarze biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora CMKP o weryfikację postępowania konkursowego w terminie dwóch dni od dnia ogłoszenia list rankingowych. Wniosek o weryfikację postępowania konkursowego powinien zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;
 • miejsce i datę urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo wydania;
 • wskazanie wybranych wariantów (dziedzina medycyny, województwo, tryb) w kolejności, w jakiej były wymienione we wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

Po upływie wspomnianego dwudniowego terminu, wojewodowie będą mogli rozpocząć kierowanie od odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

Nowe zasady kwalifikacji. Nawet 15 wariantów wyboru i trzy jednostki preferowane 

W tym roku, przypomnijmy, lekarze mogli w pierwszym etapie kwalifikacji zgłaszać wnioski ze wskazaniem nawet 15 wariantów wyboru. Do każdego mogli wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki, w których chcieliby realizować szkolenie specjalizacyjne. Mimo to tylko 444 na ponad 5 600 lekarzy zdecydowało się na takie rozwiązanie, a aż 1 477 osób aplikowało tylko na jedno miejsce. 

- To, że stworzyliśmy możliwość wyboru specjalizacji w kilku województwach, zwiększało szanse na wymarzoną specjalizację - podkreślał w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wiceminister Piotr Bromber. 

Od momentu ogłoszenia wyników kandydaci na rezydentów mieli 10 dni na potwierdzenie przyjęcia wskazanego miejsca, tj. do dnia 17 listopada br. Kto tego nie zrobił lub znalazł się na liście niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, automatycznie przystępował do drugiego etapu.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze