Resort zdrowia o zmianach w systemie kształcenia lekarzy

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 28 czerwca 2011 14:22

Minister Zdrowia Ewa Kopacz uhonorowała listem gratulacyjnym kierowników specjalizacji oraz lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w wiosennej sesji egzaminacyjnej złożyli Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z najlepszym wynikiem w swojej dziedzinie.

Resort zdrowia o zmianach w systemie kształcenia lekarzy
W sesji wiosennej do egzaminu przystąpiło 1422 lekarzy w 36 specjalizacjach podstawowych i 450 lekarzy w 26 specjalizacjach szczegółowych oraz 99 lekarzy dentystów w 6 specjalizacjach dentystycznych.

Od lipca wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadzone zostaną zmiany w systemie kształcenia. Nowelizacja spowoduje skrócenie procesu kształcenia podyplomowego, przez co umożliwi szybsze wejście lekarzy i lekarzy dentystów do systemu opieki zdrowotnej, a w konsekwencji zwiększy dostęp pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte poprzez likwidację stażu podyplomowego, zmiany w zakresie przeprowadzanych dotąd LEP-u i LDEP-u oraz wprowadzenie nowego systemu odbywania specjalizacji.

Jak informuje Piotr Olechno, rzecznik ministerstwa zdrowia, staż podyplomowy zostanie po raz ostatni zorganizowany dla zawodu lekarza w październiku 2017 roku, a dla zawodu lekarza dentysty w października 2016 roku. Likwidacja stażu podyplomowego pociągnie za sobą konieczność dokonania zmian w programach kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w szczególności poprzez wprowadzenie przedmiotów klinicznych w formie praktyk zawodowych, czyli poniekąd włączenie stażu podyplomowego w tok studiów medycznych.

Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty już na etapie studiów.

Dotychczas organizowane LEP i LDEP zastąpione zostaną Lekarskim Egzaminem Końcowym i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym, wieńczącymi studia medyczne. Pierwszy Lekarski Egzamin Końcowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w 2013 roku. Złożenie z wynikiem pozytywnym LEK-u albo LDEK-u będzie jednym z warunków uzyskania prawa wykonywania zawodu, a wynik egzaminu będzie podstawą kwalifikacji w staraniach o specjalizację.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzi modułowy system specjalizacji z jednoczesną zmianą dotychczasowego podziału specjalizacji na podstawowe i szczegółowe. Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny stanie się szkoleniem modułowym.

Będzie składać się z modułu podstawowego, odpowiadającego podstawowemu zakresowi wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z danej dziedziny medycyny albo wspólnego dla pokrewnych dziedzin medycyny, a także z modułu specjalistycznego, odpowiadającego profilowi specjalizacji, w którym lekarz może kontynuować szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu określonego modułu podstawowego. Drugą możliwością będzie odbywanie modułu jednolitego, właściwego dla danej specjalizacji.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum