Remedium na brak kadr? Trwa nabór wniosków o stypendia dla przyszłych pielęgniarek szpitala

Autor: oprac. JKB • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia08 września 2022 08:00

Remedium na brak kadr medycznych w powiecie wodzisławskim? Trwa nabór wniosków o stypendia dla pielęgniarek i pielęgniarzy, które chce przyznać starostwo. Kwota wynosi 1000 złotych miesięcznie – będzie wypłacana w bieżącym roku akademickim.

Remedium na brak kadr? Trwa nabór wniosków o stypendia dla przyszłych pielęgniarek szpitala
Trwa nabór wniosków o stypendium dla studentów pielęgniarstwa. Fot. AdobeStock
 • Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu po raz kolejny chce przyznać stypendium przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom
 • O stypendium może ubiegać się m.in. student III roku studiów pierwszego stopnia albo II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo
 • Jednym z warunków przyznania stypendium jest zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
 • Wniosek należy sporządzić zgodnie z określonym wzorem i załącznikami (m.in. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta) należy złożyć do 19 września  Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim albo przesłać pocztą

Stypendium dla studentów pielęgniarstwa

Jak wynika z informacji przekazanych na stronie Powiatu Wodzisławskiego, stypendium może być przyznane, jeżeli kandydat spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
 • nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
 • zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Sam wniosek jednak nie wystarczy. Student musi załączyć także dodatkowe dokumenty, które potwierdzą m.in. jego status. Koniecznym jest dołączenie:

 • zaświadczenia z uczelni o statusie studenta,
 • oświadczenia studenta, że nie powtarza roku, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium,
 • oświadczenia studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zobowiązania studenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Termin składania wniosku i kwota stypendium

Na stronie powiatu zaznaczono również, że gotowy wniosek razem z załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) albo przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) w terminie do 19 września 2022 roku. Ważne – na kopercie należy umieścić zapisek "Wniosek o przyznanie stypendium. Nie otwierać".

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznaje stypendium w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków. Wysokość stypendium wynosi 1 000 złotych brutto miesięcznie. Studenci o przyznaniu stypendium zostaną poinformowani pisemnie – czytamy.

Stypendium przysługuje jedynie w czasie trwania studiów od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum