pwx/Rynek Zdrowia | 01-09-2020 20:57

Rektor WUM: ambicją władz uczelni, by absolwenci byli najlepiej wykształceni

Nowy rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Zbigniew Gaciong w swoim programowym wystąpieniu podczas uroczystości przekazania obowiązków, przedstawił najważniejsze wyzwania stojące przed nowymi władzami Uczelni.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Zbigniew Gaciong. Fot. WUM

Ponieważ epidemia COVID-19 znacząco zmieniła warunki życia, pracy i nauczania, rektor WUM zaznaczył potrzebę wypracowania nowych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo i efektywność kształcenia - poinformowała Kamila Walczak z biura prasowego WUM.

Jak powiedział prof. Zbigniew Gaciong, ambicją władz uczelni jest, aby absolwenci WUM byli najlepiej wykształconymi i najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku.

Istotną kwestią, na którą wskazał jest poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Uczelni. Konieczna jest do tego analiza finansowa po to, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Niezbędna jest reorganizacja szpitali klinicznych, przy zachowaniu naczelnej zasady: zapewnienia właściwych warunków leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, ale również prowadzenia dydaktyki i badań naukowych.

Rektor Zbigniew Gaciong zapowiedział, że zwróci się do senatu uczelni o przeprowadzenie nowelizacji statutu uczelni, przy uwzględnieniu demokratycznych postulatów rady uczelni i całej społeczności akademickiej. Przedstawi również propozycje zapisów, które w wyraźny sposób zwiększą rolę rad wydziałowych, nadając im większe uprawnienia, m.in. w podejmowaniu decyzji dotyczących awansu naukowego i zawodowego.

Prof. Zbigniew Gaciong ocenił, że największym atutem WUM są jej pracownicy, ich sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym.

Uproszczenie struktury organizacyjnej ma pozwolić najlepiej wykorzystać wysoko wykwalifikowaną kadrę. Niezbędne jest też udoskonalenie systemu informatycznego. W procesie edukacyjnym konieczne jest posługiwanie się nowoczesną bazą dydaktyczną i korzystanie z możliwości Centrum Symulacji Medycznych.

Dodał, że różnorodność poglądów jest siłą napędową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - podano w informacji.