PAP/Rynek Zdrowia | 01-10-2010 18:01

Radioterapia: będziemy współpracować z Iranem

Wiceminister zdrowia Iranu prof. Mustafa Ghanei i dyrektor Instytutu Problemów Jądrowych (IPJ) w Świerku prof. Grzegorz Wrochna podpisali w piątek (1 października) w Warszawie list intencyjny w sprawie polsko-irańskiej współpracy w dziedzinie radioterapii.

List dotyczy współpracy, prowadzącej do zakontraktowania dostaw polskich akceleratorów medycznych do Iranu, kształcenia irańskich kadr dla medycyny nuklearnej i starań o utworzenie regionalnego centrum kompetencji w dziedzinie radioterapii w Iranie.

Trzecim sygnatariuszem listu intencyjnego jest prezydent Persian Gulf Biotechnology Park – instytucji mającej odegrać kluczową rolę po stronie irańskiej w planowanych przedsięwzięciach.

Porozumienie przewiduje m.in. podniesienie poziomu serwisu akceleratorów medycznych IPJ już zainstalowanych w Iranie, przygotowanie kontraktów na nowe dostawy, w tym akceleratorów najnowszej generacji oraz szkolenie irańskich kadr, w tym wymianę doktorantów i przygotowanie przez IPJ oferty studiów interdyscyplinarnych dla specjalistów irańskich.

List zakłada także utworzenie w Iranie infrastruktury organizacyjno-technicznej wspomagającej produkcję, sprzedaż i serwis polskich akceleratorów na rynek irański, podjęcie wysiłków dla utworzenia w Iranie regionalnego centrum kompetencji i szkolenia w dziedzinie radioterapii. Pismo przewiduje również szeroką współpracę techniczno-badawczą.

Polska i Iran planują wystąpienie do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) o włączenie przedsięwzięcia do programu kooperacji technicznej. IPJ współpracuje z MAEA w projekcie PACT (Programme of Action for Cancer Therapy) i jest aktywnym członkiem grupy AGART (Advisory Group on Increasing Access to Radiotherapy Technologies).

– Udział IPJ w międzynarodowych programach badawczych nauczył nas jak współpracować z naukowcami reprezentującymi różne kraje i różne kultury w celu osiągnięcia wspólnych celów. Takim celem jest niewątpliwie walka z chorobami nowotworowymi, które co roku pochłaniają miliony ludzkich istnień. Działając wspólnie na pewno osiągniemy więcej niż w pojedynkę – powiedział prof. Wrochna.

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny.