RPP o zmianach w standardach kształcenia lekarzy. "Pełniejszego ujęcia wymagają kwestie bezpieczeństwa i jakości"

Autor: MP • Źródło: RPP/Rynek Zdrowia16 stycznia 2023 15:00

- Kwestie związane z bezpieczeństwem pacjenta i jakością w ochronie zdrowia wymagają pełniejszego ujęcia - podkreśla Bartłomiej Chmielowiec. W piśmie skierowanym do ministra edukacji i nauki Rzecznik Praw Pacjenta zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie nauczania na studiach medycznych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

RPP o zmianach w standardach kształcenia lekarzy. "Pełniejszego ujęcia wymagają kwestie  bezpieczeństwa i jakości"
Rzecznik Praw Pacjenta zgłosił uwagi do projektu zmian w standardach kształcenia lekarzy Fot. Shutterstock
  • Trwają konsultacje rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie standardów nauczania na studiach medycznych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym
  • Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta edukacja w zakresie kultury bezpieczeństwa na etapie studiów medycznych ma kluczową rolę dla podnoszenia poziomu jakości i bezpieczeństwa systemu opieki zdrowotnej
  • - W mojej opinii pełniejszego ujęcia wymagają kwestie związane z bezpieczeństwem pacjenta i jakością w ochronie zdrowia - podkreśla Bartłomiej Chmielowiec w piśmie skierowanym do ministra edukacji i nauki
  • Rozwiązania zaproponowane przez "Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia" mają "upraktycznić naukę medycyny i dostosować do aktualnej wiedzy"
  • Jak wyjaśnia przewodniczący Zespołu, prorektor ds. klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Leszek Domański chodzi o "urealnienie nauczania", ponieważ w standardach znajdowały się "martwe" wymagania

Nowe standardy kształcenia na kierunku lekarskim

- Rozporządzenie powinno kompleksowo odpowiadać na aktualne potrzeby w zakresie przygotowania absolwentów studiów kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych do wykonywania zawodów. W mojej opinii pełniejszego ujęcia wymagają kwestie związane z bezpieczeństwem pacjenta i jakością w ochronie zdrowia - podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta edukacja w zakresie kultury bezpieczeństwa na etapie studiów medycznych ma kluczową rolę dla podnoszenia poziomu jakości i bezpieczeństwa systemu opieki zdrowotnej.

Podjęcie tego wyzwania wymaga dostarczenia przyszłym lekarzom wiedzy i umiejętności na jak najwcześniejszym etapie edukacji zawodowej, tak aby wszystkie zdobywane umiejętności miały odniesienie i były osadzone w kulturze bezpieczeństwa pacjenta.

- Pozwoli to na budowę trwałych, prawidłowych postaw lekarzy i lekarzy dentystów - tłumaczy Chmielowiec.

"Edukacja w zakresie kultury bezpieczeństwa na etapie studiów ma kluczową rolę"

W piśmie skierowanym do ministra edukacji i nauki RPP zgłosił swoje uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów nauczania na studiach medycznych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Jak podkreśla RPP, postulaty "są wynikiem szczegółowych badań prowadzonych przeze mnie na temat obecnego stanu kształcenia w zakresie bezpieczeństwa pacjenta".

Tłumaczy, że przeprowadzona w ubiegłym roku analiza pokazuje, iż budowa kultury bezpieczeństwa pojawia się często w programach studiów na kierunkach medycznych, "jednakże jej ujęcie, zakres i forma mają charakter bardzo ograniczony i niejednolity" a "precyzyjne jej umiejscowienie w standardach kształcenia pozwoli na dalszy rozwój wiedzy i umiejętności w tym zakresie".

- Nadmienię, że wyniki analizy przedstawiane były na posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i w dyskusji panowała zgodność co do potrzeby silniejszego zaznaczanie kwestii bezpieczeństwa pacjenta w ramach standardów kształcenia oraz programów studiów - wyjaśnia Chmielowiec.

- Tylko wczesne zapoznanie z tym zagadnieniem pozwoli na budowę trwałych, prawidłowych postaw lekarzy i lekarzy dentystów - podkreśla w swoich uwagach RPP, które są do pobrania poniżej.

W standardach kształcenia lekarzy znajdowały się "martwe" wymagania

Przypomnijmy, że nad nowymi standardami pracował powołany w grudniu 2021 r. Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty.

- Standardy kształcenia wymagały aktualizacji. Dotyczy to niektórych treści związanych z umiejętnościami, wiedzą i kompetencjami uzyskiwanymi przez studentów. Poprawiono zapisy dotyczące zakresu nauczania, które nie były w pełni realizowane z różnych powodów lub ze względu na postęp w medycynie zdezaktualizowały się - tłumaczył w ubiegłotygodniowej rozmowie z Rynkiem Zdrowia prof. Leszek Domański, prorektor ds. klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przewodniczący Zespołu.

Zasadnicze zmiany w kształceniu zaproponowane przez zespół to m.in.:

  • zmniejszenie wymiaru zajęć obejmujących treści kształcenia o charakterze teoretycznym na rzecz zwiększenia wymiaru zajęć w grupach zajęć obejmujących treści kształcenia o charakterze praktycznym,
  • rezygnację z realizacji zajęć w formie seminariów na rzecz realizacji zajęć w formie ćwiczeń w ramach praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów.

Profesor Domański podkreślał również, że w nowych standardach zwrócono uwagę na znaczenie tzw. umiejętności miękkich w zakresie komunikowania się lekarzy z pacjentami i ich rodzinami.

- Zmiany te ujęto w grupie zajęć dotyczących nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu. Dodaliśmy komunikację z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie, uznając to za również niezmiernie istotny element w nauczaniu medycyny - wyjaśniał.

Jak podkreślał, przedmiotem intensywnych analiz były także zajęcia praktyczne.

- Ostatecznie z ponad 140 umiejętności zawartych w dzienniku praktyk na VI roku studiów zostawiliśmy 45 najważniejszych i najistotniejszych. Takich, które student musi wykonać samodzielnie - wyliczał, wyjaśniając, że chodziło o "urealnienie nauczania", ponieważ w standardach znajdowały się "martwe" wymagania.

Podkreślał, że standardy zostały zmienione, by "upraktycznić naukę medycyny i dostosować do aktualnej wiedzy", a przy pracach nad projektem uwzględniono głosy studentów, którzy zgłaszali m.in. "przeciążenie ilością teoretycznej wiedzy".DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum