Pytania z lekarskiego egzaminu końcowego niezgodne z aktualną wiedzą? Skarga NIL oddalona

Autor: oprac. KM • Źródło: Rynek Zdrowia/Twitter18 października 2022 13:30

Naczelna Izba Lekarska zaskarżyła do Centrum Egzaminów Medycznych 6 pytań z ostatniego Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Zdaniem lekarzy prawidłowe odpowiedzi miałyby być oparte o nieaktualną wiedzę medyczną. Jednak wnioski Izby zostały odrzucone.

Pytania z lekarskiego egzaminu końcowego niezgodne z aktualną wiedzą? Skarga NIL oddalona
Odpowiedzi na Lekarskim Egzaminie Końcowym odnosiły się do nieaktualnej wiedzy medycznej? Fot. Shutterstock
 • Naczelna Izba Lekarska zaskarżyła do Centrum Egzaminów Medycznych 6 pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego - poinformował lekarz Jakub Kosikowski
 • Uwagi NIL nie zostały uwzględnione. CEM tłumaczy, że to m.in. przez ustawowe terminy
 • - Najnowsze podręczniki, rejestry i wiedza poparta badaniami mówią inaczej, ale w nieaktualnej książce, na której się opieraliśmy, jest "X" - pisze lekarz na Twitterze

Egzamin jest regulowany ustawą

W odpowiedzi, która wpłynęła do Naczelnej Izby Lekarskiej, Centrum Egzaminów Medycznych odnosi się do pisma NIL z 7 października br. Wystąpienie lekarzy dotyczyło "ewentualnego unieważnienia pytań wykorzystanych podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), który odbył się w terminie wrześniowym 2022 r., bądź uznania za prawidłową więcej niż jedną odpowiedź".

Jak przypomina dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, Lekarski Egzamin Końcowy jest organizowany i przeprowadzany na zasadach opisanych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

- Zdający LEK w danym terminie może wnieść w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenie do pytania testowego wykorzystanego podczas tego LEK. Zastrzeżenie składa się Dyrektorowi CEM na formularzu, którego wzór opracowuje CEM. Zastrzeżenie to rozpatruje w terminie 3 dni od dnia, w którym odbył się egzamin, komisja powołana przez Dyrektora CEM spośród osób, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń - odpowiedziało Centrum Egzaminów Medycznych.

Procedura nie może być już przeprowadzona

CEM wyjaśnia, że "w przypadku uznania zastrzeżenia komisja unieważnia pytanie testowe objęte zastrzeżeniem".

- Rozstrzygnięcie to powoduje obniżenie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Za unieważnione pytanie nie przyznaje się punktów. Rozstrzygnięcie niezgodne z przepisami prawa jest nieważne. Z unormowania tego wynika zatem, że podmiotem uprawnionym do unieważnienia pytań jest wspomniana komisja, a czynność ta może być dokonana przed ustaleniem wyników egzaminu. Obecnie więc procedura taka nie może być już przeprowadzona - zaznacza Centrum Egzaminów Medycznych.

CEM przypomina również, powołując się na wspomnianą ustawę, że Lekarski Egzamin Końcowy "polega na rozwiązaniu odpowiedniego testu składającego się z 200 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa". - W świetle tego przepisu nie ma zatem możliwości uznania więcej niż jednej prawidłowej odpowiedzi - zaznacza.

Pytania zostały pozyskane od autorów

Dodatkowo dyrektor CEM wyjaśnia, że wszystkie pytania wymienione przez Naczelną Izbę Lekarską były to "nowe pytania, niezaczerpnięte z bazy". Pytania te "zostały pozyskane od autorów, którzy oprócz treści pytania, dystraktorów oraz wskazania poprawnej odpowiedzi, podali źródło piśmiennicze, w którym można odnaleźć prawidłową odpowiedź i które znajduje się w wykazie literatury, zamieszczonym na stronie internetowej CEM".

W piśmie skierowanym do NIL dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych odnosi się również do poszczególnych pytań, co do których pojawiły się wątpliwości.

Pisze, że:

 • pytanie nr 1 (nr 103 w teście) "było przedmiotem obrad komisji rozpatrującej zastrzeżenia". Komisja uznała za prawidłową odpowiedź D i tę odpowiedź wskazało również 55,7 proc., zdających, zatem była ona wybierana najczęściej;
 • pytanie nr 2 (nr 122 w teście) - "autor i recenzent pytania wskazali odpowiedź „B” oraz źródło piśmiennicze: A. Windak, S. Chlabicz, A. Mastalerz-Migas i in, Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wyd. Termedia, Poznań 2015, s. 312-313, a "pozycja ta jest podana w wykazanie literatury, zamieszczonym na stronie internetowej CEM". Centrum dodaje, że " nie rekomendowało w tym obszarze książki «Interna Szczeklika», powołanej w przedmiotowym piśmie";
 • pytanie nr 3 (nr 75 w teście) - "autor i recenzent pytania wskazali odpowiedź E oraz źródło piśmiennicze: A. Żyluk (red.), Zarys Chirurgii, rozdział 6. Rak żołądka, PediPage, Warszawa 2016, s. 329-340". - Pozycja ta jest podana w wykazanie literatury zamieszczonym na stronie internetowej CEM - dodaje Centrum;
 • pytanie nr 4 (nr 74 w teście) - "autor i recenzent pytania wskazali odpowiedź D oraz źródło piśmiennicze: A. Żyluk, VIII Nowotwory; 1. Wstęp do chirurgii nowotworów złośliwych; Zarys Chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji, PediPage, Warszawa 2016, s. 293". - Pozycja ta jest podana w wykazanie literatury zamieszczonym na stronie internetowej CEM - uzupełnia Centrum;
 • pytanie nr 5 (nr 70 w teście) - "autor i recenzent pytania wskazali
  odpowiedź Coraz źródło piśmiennicze: W. Noszczyk, Chirurgia PZWL". - Pozycja ta jest podana w wykazanie literatury zamieszczonym na stronie internetowej CEM. CEM nie rekomendowało zaś w tym obszarze książki „Interna Szczeklika” - wskazuje Centrum Egzaminów Medycznych;

 • pytanie nr 6 (nr 73 w teście) - "autor i recenzent pytania wskazali odpowiedź D oraz źródło piśmiennicze: Andrzej Żyluk (red). Zarys chirurgii Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Medipage. Warszawa, 2016, s. 305. Pozycja ta jest podana w wykazanie literatury zamieszczonym na stronie internetowej CEM. CEM nie rekomendowało zaś w tym obszarze książki «Interna Szczeklika» i rejestrów onkologicznych, podanych w przedmiotowym piśmie".

Jak podsumowuje Centrum Egzaminów Medycznych, "z wykazu tego wynika, że CEM uwzględniło w kluczu poprawnych odpowiedzi, odpowiedzi podane przez autorów i recenzentów oraz zaakceptowane przez komisję rozpatrującą zastrzeżenia".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum