Projekt rozporządzenia ws. ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 17 października 2016 21:11

Przedmiotem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez diagnostów laboratoryjnych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu.

Celem szkoleń jest aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy diagnostów laboratoryjnych oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć medycyny.

Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, sposób ich odbywania oraz standardy kształcenia ciągłego. Zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami ciągłe szkolenia są realizowane w pięcioletnich okresach edukacyjnych w różnych formach.

Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej liczby punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem ciągłego szkolenia, po przedstawieniu przez diagnostę laboratoryjnego certyfikatu lub innego dokumentu określonego w projekcie rozporządzenia, potwierdzającego zrealizowanie danej formy ciągłego szkolenia.

Zdobycie wymaganej liczby punktów edukacyjnych i potwierdzenie tego w karcie ciągłego szkolenia warunkuje potwierdzenie dopełnienia przez diagnostę laboratoryjnego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 30zf ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.

Potwierdzenia w tym zakresie, zgodnie z ww. ustawą, dokonuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) oraz przez dokonanie wpisu na liście diagnostów laboratoryjnych, co jest nowym rozwiązaniem pozwalającym monitorować, czy przez diagnostów laboratoryjnych jest realizowany ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum