Prof. Jałowiecki nowym przewodniczącym KRAUM

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 06 czerwca 2016 15:15

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach prof. Przemysław Jałowiecki został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2016-2020 - podał w poniedziałek (6 czerwca) SUM.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach prof. Przemysław Jałowiecki Fot. Archiwum

Na tym stanowisku zastąpi prof. Janusza Morysia, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 r. Obecnie celem KRAUM, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest umocnienie współpracy między uniwersytetami medycznymi oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w tym opracowywanie wspólnego stanowiska rektorów oraz dyrektora CMKP i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed- i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych.

Rektorzy mogą inspirować i koordynować współpracę publicznych wyższych szkół medycznych, przedstawiać wspólne stanowisko i wyrażać opinię w sprawach szpitali klinicznych, dla których organem tworzącym są uczelnie medyczne oraz CMKP, a także podejmować działania prowadzące do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo - badawczej i organizacyjnej.

Mogą też występować w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej oraz działać na rzecz swobodnej wymiany studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.

Urodzony w 1954 r. w Krakowie prof. Jałowiecki jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, kierownikiem Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Sprawował niemal wszystkie funkcje uniwersyteckie - od kierownika katedry, poprzez prodziekana, prorektora ds. szkolenia podyplomowego i prorektora ds. klinicznych aż do rektora SUM - tę funkcję sprawuje od 2012 r.

Oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów prowadził wykłady i ćwiczenia na kursach podyplomowych organizowanych przez CMKP oraz na kursach atestacyjnych w ramach specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Jest autorem lub współautorem 6 pozycji książkowych, 10 rozdziałów w monografiach, tłumaczenia jednej książki i współredaktorem jednej pracy zbiorowej.

W jego dorobku znajduje się 100 prac oryginalnych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w krajowych i zagranicznych materiałach zjazdowych wydanych w formie książkowej, a także kilkadziesiąt doniesień zjazdowych przedstawianych na kongresach i sympozjach krajowych, zagranicznych oraz o zasięgu międzynarodowym. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum