Prezydium NRL o limitach przyjęć na kierunek lekarski i opiece okołoporodowej

Autor: nil.org.pl/Rynek Zdrowia • • 20 kwietnia 2018 21:37

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera podwyższenie limitu przyjęć na kierunek lekarski, zwłaszcza w zakresie studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, gdzie limit zwiększa się o 229 osoby - czytamy w stanowisku z 20 kwietnia.

W ocenie Prezydium NRL rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim. Jednocześnie Prezydium zwraca uwagę, że pomimo zaproponowanego w projekcie zwiększenia limitu przyjęć na kierunek lekarski, jest on ciągle zbyt niski, a tym samym powinien zostać podwyższony z założeniem dalszego wzrostu w latach następnych.

Prezydium NRL zajęło też stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dot. standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. W ocenie Prezydium, wprowadzenie standardów postępowania faktycznie nie przyczyni się do poprawy opieki okołoporodowej, jeśli równocześnie nie zostaną podjęte przez podmioty odpowiedzialne za organizację zdrowia w Polsce odpowiednie środki zaradcze związane z potrzebą zwiększenia kadry specjalistów - lekarzy położników oraz zagwarantowania niezbędnego finansowania.

W stanowisku zwrócono uwagę, że "koniecznym wydaje się także podjęcie szerokiej kampanii informacyjnej (w mediach, środkach masowego przekazu), mającej na celu edukowanie i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie dbałości, sprawowania opieki w okresie ciąży i po jej zakończeniu oraz zachowań prozdrowotnych z tym związanych”. Jak czytamy dalej, podjęcie takich działań przez wykwalifikowane osoby ze środowiska medycznego pozwoli na wyedukowanie, a w konsekwencji na faktyczne współuczestnictwo, zarówno kobiety w ciąży, jak i osób z jej otoczenia, w opiece okołoporodowej.

Czytaj: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum