Poznań: powstanie nowoczesne Centrum NanoBioMedyczne

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 marca 2010 11:41

Budowa nowoczesnego Centrum ma się zakończyć pod koniec lipca 2011 r. Pierwsi studenci rozpoczną zajęcia 1 października 2011 r., a pierwsi doktoranci 1 października 2010 r.

Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) powstanie w Poznaniu przy Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. CNB połączy zespoły naukowe poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego, które włączą się w kształcenie w zakresie technologii nano-bio-medycznych. CNBM będzie również współpracować z zagranicznymi uczelniami.

– Projekt Centrum jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1. Beneficjentem projektu, partnerem wiodącym i właścicielem całej infrastruktury został Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który odpowiada za realizację inwestycji – poinformował pełnomocnik rektora UAM ds. realizacji projektu, dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

W Centrum będą prowadzone studia stacjonarne II stopnia na kierunku biofizyka ze specjalnością nano-bio-medyczną oraz na makrokierunku Bio-Nano-Materiały, który obejmie zagadnienia z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej i biotechnologii; a także III stopnia (doktoranckie) w zakresie nanotechnologii i nanonauki.

– Studenci biologii, chemii, fizyki, biofizyki i biotechnologii partnerskich uczelni będą mogli realizować w CNBM swoje zajęcia z zakresu pracowni magisterskiej – informuje prof. Naskręcki. – Pakiety wykładów, demonstracji i eksperymentów będziemy transmitować do wszystkich tych uczelni.

W CNBM będzie 9 pracowni: biologiczna, chemiczna, medyczna, „cleanroom”, mikroskopowa, optyczno-spektroskopowa, spektroskopii NMR i obrazowania, wytwarzania nanostruktur oraz fizyki widzenia i neuronauki, w których znajdzie się 50 miejsc dla zaawansowanych prac eksperymentalnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum