Powstaje nowa specjalizacja m.in. dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów. MZ opublikowało projekt

Autor: JPP • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji07 listopada 2022 11:10

7 listopada opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Dokument zakłada utworzenie nowej dziedziny specjalizacji: psychoterapii.  Rozporządzenie przekazano do konsultacji.

Powstaje nowa specjalizacja m.in. dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów. MZ opublikowało projekt
Powstaje nowa specjalizacja medyczna m.in. dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów. MZ opublikowało projekt Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
  •  7 listopada opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  • Dokument zakłada utworzenie nowej dziedziny specjalizacji: psychoterapii. Dostępnej dla osób, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji 
  • Nowa specjalizacja ma zwiększyć dostępność do psychoterapii, a jednocześnie - jak argumentuje resort zdrowia - spowoduje, że system zyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie udzielać świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej 
  • Połączenie psychoterapii z farmakoterapią lub metodami biologicznymi to optymalna forma leczenia zaburzeń psychicznych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu – dodają w MZ
  • Rozporządzenie przekazano do konsultacji. Na zgłaszanie uwag jest 30 dni. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Powstaje nowa specjalizacja medyczna m.in. dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów

7 listopada opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Dokument zakłada utworzenie nowej dziedziny specjalizacji.

- Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie nowej dziedziny specjalizacji „psychoterapia”. Umożliwi to podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji zawodowych osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osób, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji - wskazano w uzasadnieniu.

Jak wyjaśnia resort zdrowia "osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych poprzez nawiązywanie szczególnej relacji interpersonalnej nazywanej relacją psychoterapeutyczną, umożliwiająca zaistnienie procesu psychoterapeutycznego, w którym język jest zasadniczym sposobem komunikacji".

- Celem oddziaływań psychospołecznych stosowanych przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii jest usunięcie zaburzeń psychicznych poprzez zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. W wyniku tych oddziaływań pacjent zdobywa nową wiedzę i uczy się nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania. Adresatem tych oddziaływań będą pacjenci pełnoletni, u których rozpoznanie i przyczyny powstania objawów zaburzeń psychicznych uzasadniają, zgodnie ze współczesną wiedzą o etiopatogenezie, zastosowanie psychoterapii - dodano w rozporządzeniu.

Nowa specjalizacja zwiększy dostępność do psychoterapii dla pacjentów

Jak wylicza Ministerstwo Zdrowia, posiadane umiejętności po zakończeniu nowej specjalizacji, umożliwią m.in.:

  • rozpoznawanie objawów zaburzeń psychicznych
  • diagnozowanie potrzeb terapeutycznych w tym zakresie
  • wypracowania u pacjentów umiejętności przezwyciężania kryzysów psychicznych oraz zmiany sposobów przeżywania, poznawania i zachowania,
  • monitorowanie postępów w procesie terapii,
  • nawiązywanie relacji psychoterapeutycznej niezbędnej do wytworzenia i podtrzymania u pacjenta woli współpracy i zaangażowania w terapię

- Psychoterapia to uznana metoda terapeutyczna, która może być stosowana jako monoterapia w zaburzeniach psychicznych o łagodnym nasileniu. Połączenie psychoterapii z farmakoterapią lub metodami biologicznymi to optymalna forma leczenia zaburzeń psychicznych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu – argumentuje resort zdrowia.

Nowa specjalizacja zwiększy również, jak przekonują urzędnicy, dostępność psychoterapii, szczególnie w ramach leczenia środowiskowego realizowanego poprzez centrum zdrowia psychicznego.

- Wprowadzenie nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego spowoduje, że system opieki zdrowotnej uzyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie udzielać świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej – dodają.

W rozporządzeniu wskazano, że szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra zdrowia. Program ma opracować powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zespół ekspertów. Kod specjalizacji dla nowej dziedziny to 044. 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum