×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Powołano nowy zespół. Zajmie się opracowaniem programu rozwoju nauczycieli akademickich

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, Rynek Zdrowia25 kwietnia 2023 07:50

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu "Młody dydaktyk".

Powołano nowy zespół. Zajmie się opracowaniem programu rozwoju nauczycieli akademickich
Zespołem pokieruje wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Fot. PAP/Zbigniew Meissner
 • Wspomnianym zespołem będzie nadzorował wiceminister zdrowia Piotr Bromber
 • Wśród zadań zespołu można wymienić m.in. zinwentaryzowanie dotychczasowych działań podejmowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich oraz stosowanych dobrych praktyk
 • Zespół przedłoży ministrowi za pośrednictwem Podsekretarza Stanu nadzorującego prace zespołu projekt programu w terminie do 31 sierpnia 2023 roku

Powołano zespół dotyczący rozwoju nauczycieli akademickich

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu "Młody dydaktyk".

Prace zespołu nadzoruje wiceminister zdrowia Piotr Bromber, natomiast w skład zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, Prorektor ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 • członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

b) dr Magdalena Cenrbin-Koczorowska – Centrum E-learningu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

c) dr Beata Buraczyńska-Andrzejwska – Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia Uniwersytetu

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

d) dr Paweł Żebryk – Zakład Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

e) dr Martyna Borowczyk – Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

f) dwóch przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych pochodzących z innych uczelni niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

g) przedstawiciel Unii Szpitali Klinicznych,

h) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,

i) przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA-Poland);

 • Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy:

 • identyfikacja barier i czynników zniechęcających młodych ludzi do podjęcia pracy dydaktycznej na uczelni;
 • zinwentaryzowanie dotychczasowych działań podejmowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich oraz stosowanych dobrych praktyk;
 • opracowanie programu rozwoju nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie oraz działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu "Młody dydaktyk", w szczególności:

a) zasad rekrutacji i kształtowania zainteresowań studentów w kierunku podjęcia działalności dydaktycznej,

b) zasad współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć w trakcie studiów,

c) standardów przygotowania dydaktycznego osób prowadzących zajęcia dla studentów, w tym materiałów szkoleniowych w zakresie przygotowania dydaktycznego do prowadzenia przedmiotu,

d) systemu motywacji materialnej i pozamaterialnej zachęcającej do podjęcia kariery akademickiej,

e) systemu zasad awansu zawodowego, w tym kryteriów związanych z zatrudnieniem w ramach stanowisk dydaktycznych,

f) regulacji umożliwiających łączenie kariery akademickiej z pracą zawodową poza uczelnią,

g) zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w jednostkach klinicznych prowadzących praktyczne kształcenie studentów,

h) wykazu kierunków studiów medycznych, dla których realizowany będzie program.

Zespół przedkłada ministrowi za pośrednictwem Sekretarza Stanu nadzorujące prace projekt programu w terminie do 31 sierpnia 2023 roku. Co ważne, w przypadku konieczności zmian wynikających z uwag Ministra lub Podsekretarza Stanu nadzorującego prace zespołu, zespół ponowie przedkłada projekt programu w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag, a zespół zakończy działalność z dniem uzyskania akceptacji projektu programu – czytamy.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze