Powołano Zespół przygotowujący do zawodu farmaceuty. Znamy skład i zadania

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, Rynek Zdrowia03 października 2022 10:10

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty.

Powołano Zespół przygotowujący do zawodu farmaceuty. Znamy skład i zadania
Powołano Zespół przygotowujący do zawodu farmaceuty. Fot. AdobeStock
 • Zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia został powołany Zespół do spraw opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowującego do zawodu farmaceuty
 • Wspomniany Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia
 • Jak wskazano, do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty
 • Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia

Powołano nowy Zespół

W Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty. Wskazany Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

Skład Zespołu:

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych;
 • Zastępca Przewodniczącego – Radosław Jamiołkowski, główny specjalista w Wydziale Kształcenia w Zawodach Medycznych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 • członkowie:

a) przedstawiciel Wydziału Spraw Medycznych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

b) konsultant krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,

c) konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej,

d) przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,

e) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

f) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,

g) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

h) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Sekretarz – dr hab. n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska, Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wymieniono również zadanie Zespołu, czyli opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności:

 • przegląd oraz przedstawienie propozycji zmian zestawu efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności pod kątem dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • dookreślenie kompetencji zawodowych absolwentów jednolitych studiów magisterskich,
 • wypracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach zajęć ukierunkowanych na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Szczegóły dotyczące Zespołu

W dokumencie wskazano także, że Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

Przewodniczący przekazuje członkom Zespołu zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu, planowany porządek dzienny posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu, nie później niż w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia – czytamy.

Z kolei pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia. Natomiast Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez Przewodniczącego propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Zarządzenie tym samym wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a traci moc z dniem 1 lutego 2023 roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum