Paweł Żebrowski (PAP)/Rynek Zdrowia | 02-03-2017 18:39

PFRON podpisał porozumienie z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych

Płatne staże dla absolwentów szkoły oraz szkolenia dla pracowników uczelni związane z nauczaniem osób z niepełnosprawnościami przewiduje m.in. podpisane w czwartek (2 marca) porozumienie między PFRON a Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

- Naszym celem jest zbudowanie całego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Systemu naukowego, badań, budowy systemów, rozwiązań, które likwidują bariery dla osób z niepełnosprawnościami. To bardzo dobre miejsce (PJATK - PAP), bo informatyzacja, internet są tymi urządzeniami, które przenoszą nas w XXI wiek, a dla osób niepełnosprawnych likwidują bardzo dużą część barier - powiedział prezes PFRON Robert Kwiatkowski.

Porozumienie zakłada ponadto zorganizowanie przez obie instytucje konkursu na aplikację dla potrzeb osób niepełnosprawnych i opracowanie zasad związanych ze stosowaniem standardów WCAG 2.0. (międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron dla osób z niepełnosprawnościami).

Kwiatkowski przekonywał w rozmowie z dziennikarzami, że dzięki porozumieniu Polska może stać się światowym liderem w tworzeniu stron informatycznych dla osób niepełnosprawnych. Wyraził też nadzieję, że na polskich uczelniach zwiększy się zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Przypomniał, że PFRON, poza PJATK, podpisał już porozumienie w tej sprawie z SGH oraz Uniwersytetem Poznańskim.

Kwiatkowski zwrócił uwagę, że dzięki porozumieniu niektórzy absolwenci PJATK mogą otrzymać zatrudnienie w PFRON. - Oferujemy ciekawą pracę na bardzo skomplikowanych systemach, na jakich pracuje PFRON - zaznaczył.

Jak dodał, absolwenci PJATK będę mogli liczyć także na płatne staże. - Chcemy, żeby te osoby stykały się z różnymi sprawami związanymi z likwidacją barier dla osób z niepełnosprawnością. Będziemy próbowali też wypracować taki standard, żeby ten staż był wartością dodaną dla firmy. Nikt nie będzie parzył kawy; będzie pracował na systemach, budował prototypy - podkreślił prezes PFRON.

Rektor PJATK dr hab. Paweł Nowacki zwrócił uwagę, że porozumienia ma za zadanie "podniesienie jakości usług, świadczonych przez szkołę na rzecz osób niepełnosprawnych". - Przede wszystkim w zakresie edukacji, integracji społecznej zawodowej. Uważamy, że realizacja procesu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych powinna wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniczne, w tym informatyczne - podkreślił.

Zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że na uczelni pracuje i uczy się kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnościami. - Od początku starałem się, żeby uczelnia była otwarta. Nie widzę różnicy między osobą pełnosprawną, a niepełnosprawną. Chciałbym, żeby reprezentacja na uczelni tych drugich była taka sama, jak w naszej społeczności - dodał.