PM/Rynek Zdrowia | 14-12-2010 17:22

Ostatni dzwonek na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Ministra Nauki

Tylko do 15 grudnia można zgłaszać projekty do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne.

– Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne przyznawane będą w 2011 roku po raz szósty. Nabór wniosków nadal trwa, dlatego nie sposób na razie ocenić, czy zainteresowanie konkursem w tym roku jest większe w porównaniu do edycji wcześniejszych. Uroczystość wręczania nagród zwyczajowo odbywa się jesienią – powiedział portalowi rynekzdrowia.pl rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bartosz Loba.

Maksymalna wysokość nagrody to piętnastokrotność minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. Oznacza to, że nagroda może maksymalnie wynieść 57,4 tys. zł.

Wyboru laureatów dokonuje minister nauki spośród trzech kandydatów wyselekcjonowanych wcześniej przez Zespół interdyscyplinarny do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne. 

Zespół przedstawia ministrowi trzech kandydatów do trzech kategorii nagród. Możliwa jest sytuacja, w której w danym roku, w danej kategorii nagroda nie zostanie przyznana. 

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów oraz placówek naukowych, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki oraz prezes i komitety Polskiej Akademii Nauk.