Opiekunowie medyczni odpowiadają NIPiP: nie umniejszamy profesjonalizmu pielęgniarek

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia15 stycznia 2022 19:20

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych odpowiedziało NIPiP, która oburzyła się, że Stowarzyszenie chce szkolić pielęgniarki z flebotomii. - Zapraszaliśmy na webinar pielęgniarki, ale są to szkolenia prowadzone przez doświadczonych diagnostów laboratoryjnych oraz lekarzy specjalistów diagnostyki laboratoryjnej - odpowiada OSOM.

Opiekunowie medyczni odpowiadają NIPiP: nie umniejszamy profesjonalizmu pielęgniarek
Opiekunowie medyczni odpowiadają pielęgniarkom: nie umniejszamy profesjonalizmu pielęgniarek Fot. AdobeStock
  • NIPiP w komunikacie wyraziła zaskoczenie, że na szkolenia online dotyczące flebotomii, czyli pobrań krwi do celów diagnostyki laboratoryjnej, OSOM zaprasza pielęgniarki
  • Pielęgniarki i położne będące samodzielnymi zawodami medycznymi nie powinny podlegać szkoleniom prowadzonym przez przedstawicieli zawodu opiekuna medycznego - stwierdza NIPiP
  • OSOM odpowiada, że szkolenia prowadzą doświadczeni diagności laboratoryjni oraz lekarze specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, w tym z tytułami naukowymi doktora w dziedzinie nauk medycznych
  • Jak czytamy w odpowiedzi OSOM przekazanej pielęgniarkom "zwykle w naszych komentarzach dbamy o powściągliwość i jesteśmy dalecy od wprowadzania jakichkolwiek podziałów". Tym razem OSOM odpowiedział bardzo zdecydowanie

Webinar z flebotomii. Opiekunowie medyczni nie szkolą pielęgniarek

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych (OSOM) odpowiedziało na komunikat, który pojawił się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Odnosił się on do zaproszenia jakie OSOM skierował do pielęgniarek na cykl webinarów szkoleniowych "Środy z Flebotomią".

W komunikacie prezydium NRPiP krytycznie zareagowało na inicjatywę zakładającą udział w webinarach OSOM nie tylko opiekunów medycznych, ale także medyków, w tym pielęgniarek.

Pielęgniarki i położne będące samodzielnymi zawodami medycznymi w grupie specjalistów do spraw zdrowia nie powinny podlegać szkoleniom prowadzonym przez przedstawicieli zawodu opiekuna medycznego, który z definicji jest zawodem pomocniczym dla zawodu pielęgniarki - odpowiedziała izba w komunikacie zamieszczonym na stronie NIPiP.

OSOM przekazało swoje stanowisko na stronie Stowarzyszenia. Uważa, że tytuł pod jakim na stronie NIPiP ukazał się komunikat - "Opiekun medyczny nie będzie szkolił pielęgniarek (Środy z Flebotomią)” - jest sensacyjny, choć w inicjatywie OSOM i zaproszeniu pielęgniarek na szkolenie online takiej sensacji nie ma.

Jak pisze wiceprezes OSOM Krzysztof Tłoczek, "gdyby tylko Prezydium NIPiP zechciało zainteresować się przedmiotową inicjatywą inaczej niż powierzchownie, to mogłoby dowiedzieć się, że owe szkolenia prowadzą doświadczeni diagności laboratoryjni oraz lekarze specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, przeważnie z tytułami naukowymi doktora w dziedzinie nauk medycznych".

"Pielęgniarki mogą decydować w jakich szkoleniach chcą brać udział"

Jak zaznacza wiceprezes OSOM, na żadnym etapie planowania i realizacji cyklu „Środy z Flebotomią”, który w pierwszej kolejności kierowany był do nauczycieli, słuchaczy, obecnych opiekunów medycznych oraz wszystkich zainteresowanych przedstawicieli innych zawodów medycznych, wykładowcami nie mieli być opiekunowie medyczni. - Było to zrozumiałe dla każdego z nas – dla Prezydium NRPiP z jakiegoś powodu nie jest - odpowiadają szefowie OSOM.

Jak czytamy w odpowiedzi OSOM przekazanej pielęgniarkom "zwykle w naszych komentarzach dbamy o powściągliwość i jesteśmy dalecy od wprowadzania jakichkolwiek podziałów, między grupy zawodów medycznych, szczególnie zaś między pielęgniarki a opiekunów medycznych. (...) Robiliśmy wszystko i więcej by te animozje zatrzeć i wspierać wspólne działania na rzecz rozwoju obu zawodów i ich korzystnego zarówno dla pacjentów jak i systemu ochrony zdrowia współistnienia".

OSOM stwierdza żę. "przyszedł jednak moment, kiedy nie możemy już dłużej przyzwalać na szkalujące, pełne przekłamań i manipulacji artykuły sygnowane przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych".

To prawda, że pielęgniarki i położne są samodzielnym zawodem medycznym. Mamy też nadzieję, że te wszystkie pielęgniarki, które od tak wielu lat znamy, z którymi na różnym szczeblu współpracujemy i które każdego dnia udowadniają, że efektywna współpraca między naszymi zawodami jest możliwa, w swojej samodzielności mogą decydować też w jakich szkoleniach chcą i będą brać udział - wyjaśnia szefostwo OSOM.

Opiekunowie obrazili pielęgniarki? "Nie umniejszamy ich profesjonalizmu"

Udział w środach z Flebotomią jest dobrowolny – organizatorzy zaprosili każdego chętnego i kilkusetosobowe grono chętnych, które pojawiło się w ciągu pierwszej doby zapisów, składające się z pielęgniarek, nauczycieli, opiekunów medycznych i słuchaczy jest tej dobrowolności najlepszym dowodem.

Jak uważa OSOM, zawód opiekuna medycznego w żadnej definicji nie był i nie jest zawodem pomocniczym dla pielęgniarki. Jest to zawód opiekuńczy (podmiotem opieki jest pacjent, nie pielęgniarka) a jego kompetencje opisuje obecna oraz nowa podstawa programowa.

Szefowie OSOM przywołują opinię sformułowaną przez NIPiP iż "głębokim nadużyciem jest formułowanie tez związanych z deficytami wiedzy w zakresie pobierania badań diagnostycznych przez pielęgniarki i położne.” To opinia odnosi się do stwierdzenia, iż medycy, w tym pielęgniarki nie zawsze dysponują pełnią wiedzy wymaganej przy pobraniach krwi, którą posłużył się OSOM zapraszając pielęgniarki na szkolenie.

OSOM odpowiada: Przykro nam, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uważa za głębokie nadużycie wyniki niezależnych badań w tym zakresie, które zamieszczone są między innymi w pracy magisterskiej pielęgniarki, p. Magdaleny Wentrys, która prowadziła badania wśród pielęgniarek – które same oceniały swoją wiedzę.

OSOM przywołuje też dokument pt. Wskaźniki jakości procesu przedanalitycznego w medycznych laboratoriach diagnostycznych, jako skuteczne narzędzie oceny ich funkcjonowania, w odniesieniu do wymagań standardów jakości, normy ISO 15189:2013 oraz rekomendacji WG-LEPS przygotowany przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Klinikę Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jaki był zamysł organizatorów webinaru

Są to pracę publicznie dostępne do wglądu, zrecenzowane a ich wnioski uznane za poprawne - stwierdza wiceprezes OSOM Krzysztof Tłoczek.

- Żadna z tych prac nie ma na celu umniejszanie roli pielęgniarki czy podważania jej profesjonalizmu – tak samo jak współorganizowany przez nas cykl, może być szansą na podniesienie jakości w opiece zdrowotnej - komentuje OSOM.

Dodaje: Jak wynika z powyższego to nie opiekunowie medyczni a same pielęgniarki, a także lekarze i diagności laboratoryjni ocenili w swoich pracach jakość tych pobrań.

OSOM przypomniało, że zamysłem organizatorów „Środy z Flebotomią” było między innymi wyjście na przeciw tym wskazanym deficytom, chcąc umożliwić każdemu jak najszerszy dostęp do aktualnej wiedzy, prezentowanej przez lekarzy i diagnostów, a więc zawody, które pracują z pobranym materiałem, od jakości którego zależy w dużej mierze prawidłowość wyniku i dalsze decyzje terapeutyczne lekarzy.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum