Ogromne zmiany w kształceniu lekarzy. Więcej praktyki, ćwiczeń, wiedzy o e-usługach

Autor: Marianna Lach • Źródło: Rynek Zdrowia30 grudnia 2022 14:45

Od nowego roku akademickiego szykują się ogromne zmiany w kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów. Ministerstwo Zdrowia oraz resort edukacji i nauki chcą znowelizować rozporządzenie ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Ogromne zmiany w kształceniu lekarzy. Więcej praktyki, ćwiczeń, wiedzy o e-usługach
Od nowego roku akademickiego spore zmiany w standardach kształcenia lekarzy. PAP/Aleksander Koźmiński
 • Do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania przekazany został projekt nowelizacji obowiązującego obecnie rozporządzenia MNiSW z 2019 r.
 • Minister zdrowia oraz minister edukacji i nauki chcą zmodyfikować wymagania dotyczące kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty
 • Kształcenie "w większym stopniu odpowiadać ma na aktualne potrzeby w zakresie przygotowania absolwentów tych studiów do wykonywania zawodów" - czytamy w uzasadnieniu
 • Będzie mniej teorii na rzecz praktyki, mniej seminariów na rzecz ćwiczeń, nauka z komunikacji z pacjentem i jego rodziną i wiele innych

MZ nowelizuje rozporządzenie ws. standardów kształcenia lekarzy

- Celem projektowanego rozporządzenia jest modyfikacja wymagań dotyczących kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, w taki sposób, aby kształcenie to w większym stopniu odpowiadało na aktualne potrzeby w zakresie przygotowania absolwentów tych studiów do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty - czytamy w uzasadnieniu projektu noweli.

Zostało przekazane do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania. Czas na wniesienie uwag wyznaczono tylko do 11 stycznia.

Z uzasadnienia projektu nowelizacji wcześniejszych przepisów wynika, że zmiana obowiązujących wymagań jest niezbędna z uwagi na:

 • konieczność realizacji działania dotyczącego kadr medycznych ujętego w programie wieloletnim pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030,
 • potrzebę zwiększenia wymiaru zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz
 • rozszerzenia katalogu efektów uczenia się w kategorii umiejętności, w tym dotyczących profesjonalnej komunikacji, jak również
 • potrzebę aktualizacji efektów uczenia się w kontekście dokonującego się postępu w dyscyplinie naukowej – nauki medyczne.

NSO: co trzeba zmienić w kształceniu?

Jak wskazuje projektodawca, program wieloletni pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030, przewiduje m.in. realizację działania pn. "Dostosowanie struktury kadry medycznej do lepszego zaspokajania potrzeb pacjentów w obszarze onkologii przez zwiększenie zasobów kadrowych oraz jakości kształcenia".

Realizacja tego działania ma polegać na dokonaniu przeglądu i nowelizacji standardów kształcenia na studiach na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym „w sposób gwarantujący zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną i wczesnym wykrywaniem nowotworów złośliwych oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”

- W opinii środowiska akademickiego, w tym również studentów, w obowiązujących standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty kładziony jest zbyt duży nacisk na kształcenie obejmujące treści o charakterze teoretycznym i konieczność uzyskania w szerokim zakresie efektów uczenia się w kategorii wiedzy, w szczególności takich które nie mają odzwierciedlenia w codziennej pracy lekarza i lekarza dentysty - wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej praktyki zawodowej i komunikowania

Jak wskazuje MEiN, są sygnały dotyczące potrzeby rozszerzenia wymagań kształcenia obejmującego treści o charakterze praktycznym, w tym umożliwiającego uzyskanie efektów uczenia się w kategorii umiejętności dotyczących profesjonalnego komunikowania się z pacjentem i jego rodziną oraz komunikowania się w zespole.

Ponadto, z uwagi na badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone w dyscyplinie naukowej – nauki medyczne, a także osiągnięcia uzyskiwane w wyniku tych badań i prac, w dyscyplinie tej stale dokonuje się postęp - wskazuje projektodawca.

Aktualny stan wiedzy oraz najnowsze osiągnięcia naukowe wymagają również uwzględnienia w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, gdyż niektóre wymagania dotyczące kształcenia, w szczególności w zakresie efektów uczenia się osiąganych w trakcie studiów, stały się nieaktualne albo konieczne jest dodanie nowych.

Jakie zmiany czekają kształcenie medyków?

Znowelizowane rozporządzenie ma wprowadzić zmiany, polegających na aktualizacji dotychczasowych oraz wprowadzeniu dodatkowych efektów uczenia się z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Projektodawca zaproponował również wprowadzenie zmian w zakresie szczegółowych efektów uczenia się, dotyczących:

 • koncentracji na objawach (szukanie rozwiązania diagnostycznego na podstawie objawów)
 • wprowadzenie zagadnień dotyczących e-usług (e-recepta, e-skierowanie),
 • dostosowanie efektów uczenia się do aktualnego stanu wiedzy i najnowszych osiągnięć naukowych w dyscyplinie naukowej – nauki medyczne.

Mniej teorii, więcej praktyki

Nowelizacja rozporządzenia zakłada również zmniejszenie wymiaru zajęć w grupach zajęć obejmujących treści kształcenia o charakterze teoretycznym na rzecz zwiększenia wymiaru zajęć w grupach zajęć obejmujących treści kształcenia o charakterze praktycznym.

Nastąpić ma rezygnacja z realizacji zajęć w formie seminariów na rzecz realizacji zajęć w formie ćwiczeń w ramach praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów (grupa zajęć H).

- Jednocześnie proponuje się rozszerzenie katalogu szczegółowych efektów uczenia się w kategorii umiejętności, w szczególności dotyczących profesjonalnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz komunikacji w zespole, a także określenie szczegółowych efektów uczenia się z zakresu praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji projektu.

"Zakłada się, że zajęcia realizowane w ramach grupy zajęć H będą służyły doskonaleniu w warunkach klinicznych efektów uczenia się uprzednio uzyskanych w ramach zajęć z zakresu nauk klinicznych niezabiegowych i nauk klinicznych zabiegowych (grupy zajęć E i F)" - brzmią wyjaśnienia do zaproponowanych zmian.

Ma to umożliwić studentom osiągnięcie efektów uczenia się w kategorii umiejętności, przy czym będzie to umiejętność samodzielnego wykonywania określonych czynności i procedur medycznych.

Weryfikacja standaryzowanym egzaminem

Weryfikacja efektów uczenia się osiągniętych w ramach grupy zajęć H będzie, zgodnie z projektem rozporządzenia, przeprowadzana w trybie egzaminu standaryzowanego (Objective Structured Clinical Examination, OSCE).

Analogiczne zmiany proponuje się wprowadzić w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Ponadto, w ramach praktycznego nauczania klinicznego na V roku studiów (grupa zajęć H), proponuje się zmniejszenie liczebności grup, w których studenci będą odbywać zajęcia.

Proponuje się również wprowadzenie szczegółowych efektów uczenia się odnoszących się do treści kształcenia w zakresie stomatologii cyfrowej oraz rozszerzenie zakresu efektów uczenia się odnoszących się do implantologii.

Od kiedy te wielkie zmiany?

Nowelizacja zakłada, że nowe standardy kształcenia wejdą począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024.

Rok akademicki 2022/2023 jest ostatnim rokiem, w którym kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty rozpoczęło się na dotychczasowych zasadach i będzie na tych zasadach kontynuowane do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia. Projektodawca zaproponował,  aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść nowelizacji w załączeniu pod tekstem.

Szczegółowe rozwiązania co do przyszłego kształcenia kadry medycznej znajdują się w załączniku nr 1.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze