ORL w Krakowie przeciwna ocenianiu staży podyplomowych. Ma wątpliwości czy to zgodne z RODO

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, OIL Kraków24 stycznia 2023 11:00

Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie protestuje przeciw wprowadzaniu ankiet oceniających organizację staży podyplomowych. Takie rozwiązanie proponuje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wątpliwości budzi zwłaszcza obowiązek podawania w niej przez lekarza stażystę danych osobowych koordynatora, opiekuna oraz wykładowców.

ORL w Krakowie przeciwna ocenianiu staży podyplomowych. Ma wątpliwości czy to zgodne z RODO
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada wprowadzenie oceny organizacji stażu podyplomowego w formie elektronicznej ankiety Fot. Shutterstock
  • Zakończyły się konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów 
  • Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie sformułowała apel w związku z projektowanymi przepisami
  • Jej wątpliwości budzi pomysł wprowadzenia obowiązkowej oceny organizacji staży podyplomowych w formie ankiet
  • Stażyści mieliby w nich podawać dane osobowe koordynatora, opiekuna oraz wykładowców
  • KKM proponuje też wprowadzenie wynagrodzenia dla opiekunów staży i podniesienie zaproponowanych stawek wynagrodzenia koordynatorów

ORL w Krakowie przeciwna ocenianiu staży. Domaga się też wynagrodzeń dla opiekunów

W grudniu do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zakłada on m.in. wprowadzenie spersonalizowanej ścieżki kształcenia i oceny organizacji stażu podyplomowego z punktu widzenia lekarzy stażystów w formie elektronicznej ankiety.

To ostatnie rozwiązanie budzi zastrzeżenia Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Jak zwróciła uwagę, "powstaje wątpliwość czy rozwiązanie pozostaje w zgodzie z przepisami RODO, szczególnie w sytuacji, gdy projektowane przepisy zakładają jednoczesną anonimowość danych osobowych lekarza wypełniającego ankietę". 

W zamian komisja proponuje albo zanonimizowanie danych wszystkich osób wymienionych w ankiecie, albo konsekwentnie ujawnienie także danych lekarza stażysty wypełniającego ankietę.

KKM postuluje także zniesienie obowiązkowego charakteru wspomnianej ankiety, jako warunku zaliczenie stażu.

- W tym kontekście należy wziąć pod uwagę, że projekt rozporządzenia nie odnosi się do skali nałożonych obowiązków, nie wskazuje osób odpowiedzialnych za prowadzenie analiz opracowywanych materiałów, jak również nie wskazuje konsekwencji potencjalnych negatywnych ocen - czytamy w apelu Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie.

KKM proponuje również:

  • powiązanie zawierania umów o pełnienie funkcji koordynatora oraz opiekuna z ich zgodą na ujawnianie swoich danych osobowych, uzupełnionej o informacji na temat celu oraz konsekwencji wynikających z proponowanej formy oceny osób zaangażowanych w realizację stażu; 
  • wprowadzenie wynagrodzenia dla opiekunów;
  • podwyższenie zaproponowanych stawek wynagrodzenia koordynatorów do poziomu adekwatnego z koniecznym nakładem pracy.

- W naszej ocenie zaproponowane stawki są stanowczo za niskie, a wręcz można przyjąć, że mają wymiar demotywujący - ocenia KKM.

Nowe rozwiązanie. Część programu stażu lekarzy będzie personalizowana

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia określa, przypomnijmy, program stażu podyplomowego lekarza i program stażu podyplomowego lekarza dentysty, sposób ich realizacji i czas odbywania, uwzględniający część stałą i część personalizowaną.

W części personalizowanej lekarz będzie mógł wybrać sobie dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Jak uzasadnia MZ, intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach z ich kręgu zainteresowania, aby mogli podjąć w przyszłości świadomy wybór dalszej drogi zawodowej.

Nie dotyczy to jednak lekarzy dentystów z uwagi na inny charakter stażu i konieczność opanowania w trakcie stażu niezbędnych umiejętności praktycznych w podstawowych dziedzinach lekarsko-dentystycznych.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze