O "zawodówkach dla lekarzy" w Sejmie. "Skandaliczna poprawka deprecjonuje kształcenie"

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia16 listopada 2021 16:00

We wtorek na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Zdrowia opowiedziały się za przyjęciem wszystkich poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą szkolnictwa zawodowego oraz kredytów na podjęcie nauki na kierunkach medycznych.

Sejmowe komisje obradowały na temat poprawek w sprawie "zawodówek dla lekarzy" Fot. Shutterstock
  • Przeciwko poprawkom dotyczącym kształcenia lekarzy na uczelniach niemedycznych był prof. Wojciech Maksymowicz – podkreślał deprecjację kształcenia lekarzy i feczeryzację tego zawodu
  • Wiceminister MEiN Włodzimierz Bernacki przekonywał, że to powrót do propozycji, których założeniem jest stworzenie możliwości aplikowania przez uczelnie o to, aby mogły kształcić studentów na kierunku lekarskim i innych medycznych
  • - Wszystkie dotychczasowe rozwiązania formalno-prawne – rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wszystkiego co wiąże się z wydaniem aprobaty przez Ministerstwo Zdrowia – pozostaje – argumentował Bernacki

Głosowania w blokach

Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która prowadziła posiedzenie, zaproponowała przeprowadzenia głosowań na poprawkami Senatu do projektu w blokach, które wspólnie miały albo znaczenie redakcyjne albo merytoryczne.

Generalnie z wszystkimi propozycjami senackich poprawek zgodziła się strona rządowa, którą reprezentował wiceminister Sławomir Gadomski.

Maksymowicz: - Felczeryzacja zawodu

Najwięcej kontrowersji wzbudziła 1. i 22. poprawka senacka o brzmieniu:” Uczelnia zawodowa nie może prowadzić kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim, z wyłączeniem studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli przepisy wydane na podstawie art. 68 ust. 3 w zakresie dotyczącym tych studiów określają dla nich profil ogólnoakademicki.”,

Była ona głosowana wspólnie z poprawką 22: „Do dnia 31 grudnia 2022 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na utworzenie tych studiów:

1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

2) spełnia łącznie następujące warunki:

a) prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz

b) prowadzi badania naukowe w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu realizowane przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w niej jako podstawowym miejscu”.

- Jakimś sposobem doszło do powrotu do rozwiązań, które były proponowane wcześniej. Według mnie jest to skandaliczna poprawka, która wraca do pomysłu o „uniwersytecie w każdym powiecie” i deprecjonuje kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów. Felczeryzacja tego zawodu stoi otworem. Jestem temu zdecydowanie przeciwny. Ta poprawka narusza uzgodnienia z Ministerstwem Edukacji jak i Sejmową Komisją Zdrowia - mówił prof. Wojciech Maksymowicz.

Powrót do wcześniejszych propozycji

Jak wyjaśniał wiceminister MEiN Włodzimierz Bernacki, poprawka przywraca propozycje przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki – projektu, którego założeniem było stworzenie możliwości aplikowania przez uczelnie o to, aby mogły kształcić na kierunku lekarskim i innych medycznych.

- Powracamy do pierwotnego projektu. Chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że stworzenie możliwości aplikowania nie rozstrzyga możliwości o otrzymaniu uprawnień do prowadzenia kierunków lekarskich. Wszystkie dotychczasowe rozwiązania formalno-prawne – rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wszystkiego co wiąże się z wydaniem aprobaty przez Ministerstwo Zdrowia – pozostaje. Nie chcemy zawężać liczby podmiotów w sposób sztuczny – mówił wiceminister Bernacki.

Dodał, że to w komisjach doszło do usunięcia tych dwóch punktów z projektu ustawy.

Ostatecznie w wyniku głosowania za przyjęciem poprawki 1. i 22. Senatu  głosowało 36 posłów, przeciwko było 7, natomiast 5 wstrzymało się.

Pozostałe poprawki również przeszły jednogłośnie lub przy zdecydowanej większości głosów.

Komisja uzgodniła, że w dalszym ciągu posłem sprawozdawcą projektu będzie Katarzyna Czochara.

Czytaj: Wyższe szkoły zawodowe dla lekarzy? Sprawdziliśmy, co to za uczelnie

Czytaj: NRL o ‘’zawodówkach dla lekarzy”: przemycone w ustawie o szkolnictwie wyższym. Jest pismo do premiera

Czytaj: To nie żart. Ministerstwo Zdrowia potwierdza "zawodówki" dla lekarzy

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum