Nowe standardy kształcenia na kierunku lekarskim. Prof. Domański o najważniejszych zmianach

Autor: Piotr Wróbel • Źródło: Rynek Zdrowia08 stycznia 2023 17:00

Z ponad 140 umiejętności zawartych w dzienniczku praktyk na VI roku studiów pozostawiliśmy 45 umiejętności, które student musi wykonać samodzielnie. To jedna z najważniejszych zmian w standardach nauczania - mówi prof. Leszek Domański, prorektor ds. klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przewodniczący zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza.

Nowe standardy kształcenia na kierunku lekarskim. Prof. Domański o najważniejszych zmianach
Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Fot. PAP/Artur Reszko
  • W nowych standardach kształcenia eksperci poprawili te zapisy dotyczące zakresu nauczania, które nie były realizowane lub ze względu na postęp w medycynie zdezaktualizowały się
  • - O 30 zmniejszyliśmy liczbę godzin dedykowanych naukom morfologicznym i o 70 liczbę godzin w naukowych podstawach medycyny, z przesunięciem tych godzin do zajęć praktycznych z nauczania klinicznego - zaznacza prof. Leszek Domański
  • Z ponad 140 różnych umiejętności zawartych w dzienniku umiejętności praktycznych na VI roku studiów pozostało 45 najistotniejszych, które student musi wykonać samodzielnie
  • Standardy kształcenia przyszłych lekarzy wzbogacono o elementy komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie

Nowe standardy kształcenia na kierunku lekarskim

Jak pisaliśmy, 30 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji został przedstawiony projekt Rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Projekt zawiera zmiany dotyczące standardów nauczania na studiach medycznych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Nad nowymi standardami pracował powołany w grudniu 2021 r. Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty.

O tym jakie zasadnicze zmiany w zakresie standardów nauczania zawiera projekt mówi nam prof. prof. Leszek Domański, prorektor ds. klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, współautor nowych standardów kształcenia na kierunku lekarskim.

- Standardy kształcenia wymagały aktualizacji. Dotyczy to niektórych treści związanych z umiejętnościami, wiedzą i kompetencjami uzyskiwanymi przez studentów. Poprawiono zapisy dotyczące zakresu nauczania, które nie były w pełni realizowane z różnych powodów lub ze względu na postęp w medycynie zdezaktualizowały się.

Komunikacja z pacjentem, mniej godzin nauk podstawowych

- Chcieliśmy w nowych standardach zwrócić uwagę na znaczenie tzw. umiejętności miękkich w zakresie komunikowania się lekarzy z pacjentami i ich rodzinami. Zmiany te w standardach ujęto w grupie zajęć dotyczących nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu. Właśnie w tym punkcie dodaliśmy komunikację z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie, uznając to za również niezmiernie istotny element w nauczaniu medycyny.

Zespół pracujący nad standardami uaktualnił treści dotyczące nauczania w naukach morfologicznych i naukowych podstaw medycyny. To treści nauczane przeważnie w pierwszych dwóch latach studiów.

- O 30 zmniejszyliśmy liczbę godzin dedykowanych naukom morfologicznym i o 70 liczbę godzin w naukowych podstawach medycyny, na korzyść nauczania klinicznego z przesunięciem tych godzin w kierunku nauczania klinicznego zabiegowego i niezabiegowego, czyli zajęć praktycznych - zaznacza prof. Leszek Domański.

Co szczególnie podkreśla, zmiany, niezmiernie istotne, objęły też treści, które były realizowane na tzw. roku praktycznym, czyli VI roku nauczania medycyny.

To najważniejsza zmiana w standardach nauczania

VI rok medycyny bazował na wymaganiach, które były zawarte w książeczce umiejętności praktycznych studenta. Student wg założeń programu studiów miał punkt po punkcie realizować umiejętności tam zawarte, opisane jako umiejętności, które wykonuje samodzielnie lub współuczestniczy w wykonywaniu tych czynności.

- Te kwestie wzbudzały kontrowersje, gdyż wiele tych umiejętności po prostu nie było realizowanych. Wynikało to z utrudnionego dostępu do chorego czy braku przypadków klinicznych w konkretnej jednostce chorobowej, a przede wszystkim możliwości przeprowadzenia niektórych czynności medycznych, czy wręcz zabiegów - mówi prof. Domański.

Dodaje: - Zajęcia praktyczne i zdobywane podczas nich umiejętności były przedmiotem intensywnych analiz. Ostatecznie z ponad 140 umiejętności zawartych w dzienniku praktyk na VI roku studiów zostawiliśmy 45 najważniejszych i najistotniejszych. Takich, które student musi wykonać samodzielnie. To jedna z najważniejszych zmian w standardach nauczania.

Zatem zmiany sprowadzały się do: urealnienia standardów, upraktycznienia zajęć i zwrócenia szczególnej uwagi na umiejętności komunikowania się, w tym nie tylko z pacjentem, ale także interdyscyplinarnego, ze środowiskiem medyków podczas pracy w zespole.

Prof. Leszek Domański podkreśla też, że bardzo znaczącą zmianą jest wprowadzenie na Vi roku studiów egzaminu standaryzowanego (OSCE), jednolitego dla wszystkich uczelni.

- Można go w pewnym sensie porównać do LEK-u, przeprowadzanego w formie testu, który jest równy dla wszystkich studentów kończących uczelnie medyczne. Proponujemy wprowadzenie wystandaryzowanego egzaminu praktycznego, obowiązkowego, zamykającego VI rok studiów. Student będzie zatem przygotowany do bezpośredniego wykonywania pracy lekarskiej - powiedział prorektor PUM.

Zasadnicze zmiany w kształceniu

Przypomnijmy, że twórcy nowych standardów kształcenia pracując nad ich zmienioną wersją mieli na uwadze m.in.:

  • zmniejszenie wymiaru zajęć obejmujących treści kształcenia o charakterze teoretycznym na rzecz zwiększenia wymiaru zajęć w grupach zajęć obejmujących treści kształcenia o charakterze praktycznym
  • rezygnację z realizacji zajęć w formie seminariów na rzecz realizacji zajęć w formie ćwiczeń w ramach praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów

Zespół miał zaproponować rozszerzenie efektów uczenia się w kategorii umiejętności, w szczególności dotyczących profesjonalnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz komunikacji w zespole.

W projekcie praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów założono, że te zajęcia będą służyły doskonaleniu w warunkach klinicznych efektów uczenia się uzyskanych w ramach zajęć z zakresu nauk klinicznych niezabiegowych i nauk klinicznych zabiegowych. Realizacja tych zajęć ma umożliwić studentom nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania określonych czynności i procedur medycznych.

Weryfikacja efektów uczenia osiągniętych w ramach grupy zajęć klinicznych będzie przeprowadzana w trybie egzaminu standaryzowanego (Objective Structured Clinical Examination, OSCE).

Więcej informacji dot. nowych standardów kształcenia, w oparciu o rozmowę z prof. Leszkiem Domańskim - wkrótce.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze