naukawpolsce.pap.pl/Rynek Zdrowia | 03-10-2018 21:30

Niezwykła historia medycyny w cyklu wykładów na Uniwersytecie Łódzkim

Historia chorób, warsztat lekarskich narzędzi, komponowanie receptur i sylwetki niezwykłych medycznych umysłów - to niektóre tematy, jakimi zajmuje się historia medycyny. Poświęcony jej będzie cykl wykładów wygłaszanych przez uczonych o światowej renomie, który organizuje Uniwersytet Łódzki.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Jak podkreśla prof. Maciej Kokoszko z Katedry Historii Bizancjum Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, historia medycyny to ciekawa dziedzina, obejmującą wiele obszarów ludzkiej myśli. Z perspektywy czasu pokazuje barwną drogę, jaką starożytna ars medica musiała pokonać przez wieki, aby nosić miano dzisiejszej medycyny.

Celem wszystkich spotkań jest zapoznanie publiczności z dziedzictwem antycznej myśli medycznej oraz jej recepcją na nowożytnym gruncie europejskim - zapowiada dr Magdalena Koźluk z Katedry Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Historia chorób, warsztat lekarskich narzędzi, komponowanie receptur, tajemnice rękopisów, curriculum vitae starodruków, liczne dysputy światopoglądowe oraz sylwetki niezwykłych medycznych umysłów, to jedynie nieliczne zagadnienia, którym oddają się historycy medycyny. Wertują starożytne źródła pisane i badają eksponaty zachowane już tylko w gabinetach osobliwości.

W ramach cyklu wykładów organizowanych przez UŁ uczeni o światowej renomie przybliżą sylwetki najważniejszych autorów medycznych starożytności oraz ich monumentalne dzieła (Hipokrates z Kos, Galen z Pergamonu, Pliniusz). Każdy z wykładów będzie poruszał zagadnienie, związane z jedną z gałęzi dawnej medycyny - anatomią, farmacją, dietetyką.

Nie zabraknie również tematyki powiązane z historią druku książki oraz z problematyką przekładów terminologii medycznej z języków starożytnych - greckiego i łaciny - na języki nowożytne. Przewidziane są także refleksje dotyczące związków między sztuką kulinarną a terapeutyką w zakresie dietetyki i farmakologii.

Na 17 października w Pałacu Biedermanna zaplanowano pierwsze spotkanie, na którym prof. Danielle Gourevitch wygłosi wykład pt. „History of medicine for beginners: scholarly wanderings in places, museums, words, and books”. Prof. Gourevitch przez większość swej pracy naukowej związana była z Université de Paris X - Nanterre i École pratique des hautes Études w Paryżu.

Jest autorką wielu prac naukowych z zakresu historii medycyny, a także tłumaczeń źródeł starożytnych i około 300 artykułów publikowanych w wydawnictwach francuskich, włoskich, angielskich, niemieckich. Za swoje zasługi w badaniach nad kulturą klasyczną i historią medycyny została wyróżniona wieloma nagrodami, w tym orderem Legii Honorowej.

Drugi wykład z cyklu zaplanowany jest na 13 grudnia. Wygłosi go prof. Vivian Nutton, członek Akademii Brytyjskiej, związany przez lata z University College London. Badacz specjalizuje się w historii medycyny od czasów antycznych do epoki nowożytnej. Prof. Nutton obecnie jest współredaktorem serii zatytułowanej „Medical History”.

Organizatorami cyklu wykładów otwartych poświęconych historii medycyny są Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Wydział Filozoficzno-Historyczny oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy patronat sprawuje rektor łódzkiej uczelni.

Czytaj: www.naukawpolsce.pap.pl