Niepełnosprawni studenci - jakie są ich oczekiwania?

Autor: TT/Rynek Zdrowia • • 13 lipca 2013 17:58

Ponad 16 proc. ankietowanych niepełnosprawnych studentów Politechniki Warszawskiej chce korzystać ze szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dotyczących np. asertywności, autoprezentacji, walki ze stresem; o możliwości zakwaterowania w dostosowanym domu akademickim wspomina około 6 proc. z nich, z psychologiem chętnie porozmawiałoby prawie 8 proc. ankietowanych.

Niepełnosprawni studenci - jakie są ich oczekiwania?

Wyniki pochodzą z „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej”. Badanie zostało zrealizowane na uczelni, w której kształci się około 300 studentów z potwierdzoną niepełnosprawnością fizyczną bądź umysłową.

- Władze uczelni mając świadomość konieczności stałego monitorowania potrzeb studentów niepełnosprawnych, uzyskane informacje starają się wykorzystywać do podejmowania działań na rzecz eliminowania barier oraz niedogodności dla niepełnosprawnych studentów oraz pracowników - przekazuje Tomasz Turzyński z Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej.

Organizatorzy badania zwrócili uwagę na powszechne stereotypowe postrzeganie niepełnosprawności jako - przede wszystkim - zaburzeń ruchowych. Tymczasem wśród studentów PW, znajdują się niepełnosprawni z powodów zaburzeń układu nerwowego, układu krążenia i innych chorób przewlekłych.

Twórcy i realizatorzy badania chcieli uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące wykorzystania udogodnień aktualnie oferowanych przez uczelnię, oczekiwanej pomocy, specjalnych form egzaminów, wypożyczalni sprzętu oraz podejścia pracowników uczelni do problemów osób niepełnosprawnych.

Adresaci badania byli pytani też m.in.: o ich potrzeby związane z indywidualnym tokiem kształcenia, opieką psychologa czy pomocą doradcy zawodowego. Podczas badania niepełnosprawni studenci opisywali największe wyzwania i problemy, z którymi muszą się mierzyć podczas pobytu na uczelni.

Ankietowani studenci szczególnie doceniali zrozumienie ich potrzeb przez pracowników naukowych oraz administracyjnych. Dotyczy to np. załatwiania formalności w biurach dziekanatów, czy w domach studenckich. Wskazywanym problemem jest natomiast częsty brak możliwości uczestniczenia w wykładach i zdawaniu egzaminów w sposób dopasowany do indywidualnych ograniczeń.

Badaniem zostali objęci studenci niepełnosprawni, którzy pobierają z tego tytułu świadczenia - stypendium. W Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Biura Spraw Studenckich PW są zarejestrowane 273 osoby niepełnosprawne.

To pierwsze tak obszerne badanie realizowane na Politechnice Warszawskiej, a jednocześnie pierwsze odnoszące się do osób niepełnosprawnych przeprowadzone za pomocą internetu. Wybór metody zapewnił anonimowość wszystkim uczestniczącym.

Wszystkie elementy badania zostały opracowane i przeprowadzone przez Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych oraz Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych Biura Spraw Studenckich PW.

Usprawnienia dydaktyczne, na których przydatność wskazywali studenci są podane w tabeli obok tekstu - plik pdf.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum