Nabór na specjalizacje lekarskie. Jak obliczyć średnią z ocen? Ministerstwo wyjaśnia

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia20 września 2022 17:00

Jak obliczyć średnią ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego? Ministerstwo Zdrowia podaje sposób wyliczania i przykłady. Jest komunikat.

Nabór na specjalizacje lekarskie. Jak obliczyć średnią z ocen? Ministerstwo wyjaśnia
Ministerstwo Zdrowia podało, jak wyliczyć średnią ocen ze studiów i egzaminów. Fot. Adobestock
  • Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie obliczania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego
  • Z uwagi na liczne pytania informujemy, że na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy wskazać średnią arytmetyczną, która uwzględnia wyłącznie oceny z egzaminów (bez ocen z zaliczeń itp.) - pisze ministerstwo
  • Podaje sposób obliczania średniej ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku w różnych przypadkach

Wyliczenie średniej arytmetycznej do wniosku

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie obliczania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego. Przypomnijmy, że nabór trwa od 1 września.

Jak zatem wyliczyć średnią z ocen do wpisania we wniosku? Zgodnie z art. 16c ust. 10a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku postępowania, uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni.

W przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oblicza się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym roku.

- Z uwagi na liczne pytania informujemy, że na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy wskazać średnią arytmetyczną, która uwzględnia wyłącznie oceny z egzaminów (bez ocen z zaliczeń itp.). Do średniej wliczane są wszystkie oceny z egzaminów, a co za tym idzie również oceny negatywne - zaznacza resort zdrowia dodając, że do wniosku należy również załączyć dokument poświadczający średnią ocen z egzaminów uzyskaną w czasie studiów oraz oceny z egzaminów uzyskane w czasie studiów i skalę ocen jaka obowiązywała na uczelni.

Dokumentem takim jest suplement dyplomu wraz z kartą osiągnięć studenta, konieczne jest załączenie obydwu tych dokumentów ze względu na fakt, że w suplemencie nie wyszczególnia się ocen negatywnych z egzaminów.

W przypadku braku suplementu lub karty osiągnięć studenta, należy załączyć zaświadczenia z uczelni o ocenach z egzaminów uzyskanych w czasie studiów oraz średniej ocen z ezaminów uzyskanej w czasie studiów i skali ocen obowiązującej na uczelni, zaświadczenie powinno zawierać również negatywne oceny uzyskane z egzaminów i informację, że przy wyliczaniu średniej ocen z egzaminów wzięto pod uwagę również oceny negatywne.

W przypadku kiedy średnia widniejąca na suplemencie i karcie osiągnieć studenta uwzględnia również inne oceny niż oceny z egzaminów, należy samodzielnie obliczyć średnią ocen z egzaminów, wliczając również oceny negatywne z egzaminów i wpisać ją w odpowiednim oknie na wniosku.

W takiej sytuacji Urząd Wojewódzki zweryfikuje prawidłowość wyliczenia średniej, a w przypadku błędnego jej wyliczenia zwróci wniosek do poprawy. Należy pamiętać, że średnią należy zaokrąglić do dwóch cyfr po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku ma wartość od 0 do 4 wtedy zaokrąglamy do dołu, jeżeli wartości od 5 do 9 wtedy zaokrąglamy do góry.

Na przykład :

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum