NSA rozstrzygnął spór Naczelnej Izby Lekarskiej z Centrum Egzaminów Medycznych ws. PES

Autor: oprac. MP • Źródło: NIL/Rynek Zdrowia19 grudnia 2022 12:55

Zakończył się spór pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że pytania egzaminacyjne wraz z poprawnymi odpowiedziami, które zostały wykorzystane w poprzednich sesjach PES, powinny zostać udostępnione.

NSA rozstrzygnął spór Naczelnej Izby Lekarskiej z Centrum Egzaminów Medycznych ws. PES
Pytania z poprzednich sesji lekarskiego PES zostaną udostępnione Fot. PAP/Lech Muszyński
  • Pytania egzaminacyjne wraz z poprawnymi odpowiedziami, które zostały wykorzystane w poprzednich sesjach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego powinny zostać udostępnione
  • Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając spór pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Centrum Egzaminów Medycznych
  • Samorząd lekarzy jeszcze na początku 2021 roku zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie pytań z PES dla wszystkich specjalności, za lata 2016-2020
  • Dyrekcja CEM odmawiała przekazania danych NIL i sprawa trafiła do sądu. Ten zobowiązał CEM do rozpoznania wniosku NIL w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z odpisem prawomocnego wyroku

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Wyrok sądu

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pytania egzaminacyjne wraz z poprawnymi odpowiedziami, które zostały wykorzystane w poprzednich sesjach wiosennych i jesiennych, dla wszystkich specjalności, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego powinny zostać udostępnione przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych - inforuje Naczelna Izba Lekarska.

Samorząd przypomina, że decyzja NSA jest "spełnieniem wieloletniego postulatu".

NIL w lutym 2021 roku zwróciła się do dyrektora CEM z wnioskiem o udostępnienie treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016-2020 w sesji wiosennej i jesiennej.

We wniosku Izba wskazał na wyrok NSA z 21 maja 2020 roku mówiący, że ograniczenie dostępu do wykorzystanych już pytań testowych pozbawione jest "waloru konstytucyjności i należy dokonywać jego wykładni w zgodzie z Konstytucją RP".

Nie udostępniając pytań dyrektor CEM wskazał w odpowiedzi, że "udostępnianie wskazanych informacji uregulowane jest w odrębnych przepisach - w  art. 16rc ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a regulacje te objęte są domniemaniem konstytucyjności, które może być obalone jedynie na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego".

Spór Naczelnej Izby Lekarskiej z Centrum Egzaminów Medycznych o PES

Nie zgadzając się z tym stanowiskiem, Naczelna Izba Lekarska wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który "podzielił stanowisko Izby o bezczynności dyrektora CEM".

Dyrektor CEM nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i 25 listopada 2021 r. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ostatecznie 14 grudnia 2022 r. NSA oddalił skargę kasacyjną dyrektora CEM oraz zasądził na rzecz NIL zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

- Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi był prawidłowy i podzielił stanowisko o wtórnej niekonstytucyjności art. 16rc ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na które wskazywała Naczelna Izba Lekarska, a tym samym, że przepis ten nie może być uznany za przepis szczególny ograniczający dostęp do informacji publicznej i stanowić podstawy prawnej do odmowy udostępnienia pytań z PES, wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanymi do egzaminów, które już się odbyły - wyjaśnia Izby.

Oddalenie przez NSA skargi kasacyjnej dyrektora CEM oznacza uprawomocnienie się wyroku WSA w Łodzi zobowiązującego Dyrektora CEM do rozpoznania wniosku NIL z dnia 15 lutego 2021 r. w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z odpisem prawomocnego wyroku.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze