NRPiP: "nie" dla zawodu technika pielęgniarstwa

Autor: NRPiP/Rynek Zdrowia • • 12 lipca 2019 13:30

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych opublikowało swoje stanowisko ws. utworzenia nowego zawodu "Technik Pielęgniarstwa".

NRPiP: "nie" dla zawodu technika pielęgniarstwa
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

"Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z ustaleniami wypracowanymi w ramach inicjatywy Wspólnie dla Zdrowia wyraża ogromne zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu Technik Pielęgniarstwa" - czytamy w stanowisku.

Zgodnie z uprawnieniami ustawowymi Prezydium NRPiP wnosi o utrzymanie dotychczasowego dwustopniowego systemu kształcenia pielęgniarek i położnych RP w ramach szkolnictwa wyższego. System ten jest zgodny z Europejskim Porozumieniem w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, objęty dwustronnym systemem monitorowania jakości kształcenia przez KRASzPiP oraz PKA,
jest standaryzowany, co zapewnia regulacyjność zawodu i osiągnięcie wyników końcowych w postaci sformułowanych i zrealizowanych efektów kształcenia.

Prezydium przypomina, iż limity przyjęć są określane na poziomie uczelni, które są zainteresowane pozyskaniem jak największej liczby studentów dlatego nie wprowadzają niskich limitów. Powodem niedoboru absolwentów nie są zatem trudności w dostępie do kształcenia tylko w atrakcyjności zawodu, tj. warunkach pracy i wynagradzania, co nasila zjawisko emigracji zarobkowej młodych adeptów zawodu.

W ocenie Prezydium NRPiP problem stanowi również aktualnie niezatrudnianie absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo przez podmioty realizujące świadczenia zdrowotne. Dlatego wprowadzenie dodatkowego szczebla kształcenia nie będzie skutkowało wzrostem liczby potencjalnych pracowników do realizacji pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, natomiast wprowadzenie kształcenia średniego przyczyni się do obniżenia poziomu jakości świadczeń zdrowotnych.

"Obecnie pielęgniarstwo i położnictwo to samodzielne zawody medyczne wymagające nie tylko przygotowania w zakresie wykonywania standardowych procedur ale również samodzielnego podejmowania decyzji diagnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i ratunkowych, co wymaga szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności. W całym rozwiniętym świecie medycznym obserwuje się substytucję usług, czego wyrazem w RP było wprowadzenie dla pielęgniarek i położnych uprawnienia do ordynacji leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego" - czytamy w stanowisku.

Prezydium NRPiP ocenia, iż należy kontynuować kształcenie opiekuna medycznego będącego odpowiednikiem zachodnioeuropejskiej asystentki pielęgniarskiej. Zapewnienie opiekunowi w kompetencjach czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych i części podstawowych czynności instrumentalnych wykonywanych na zlecenie pielęgniarki umożliwiłoby sprawniejszą organizację pracy i lepsze wykorzystanie wiedzy, umiejętności licencjata, magistra i specjalisty.

Więcej: nipip.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze