NRL o studiach homeopatycznych

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 06 kwietnia 2014 11:05

W związku z otwarciem na Śląskim Uniwersytecie Medycznym studiów podyplomowych na kierunku: homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował pisma do prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz do prof. Przemysława Jałowieckiego, rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

NRL o studiach homeopatycznych

W liście do minister Kolarskiej-Bobińskiej, Maciej Hamankiewicz, prezes NRL zwrócił się z prośbą o zbadanie tej sprawy:

"Aktualna wiedza medyczna nie jest w stanie potwierdzić terapeutycznej skuteczności stosowania homeopatii. Powyższe oznacza, że na uczelni kształcącej lekarzy i lekarzy dentystów nauczać się będzie stosowania metod leczenia o niepotwierdzonej skuteczności. Podkreślenia wymaga przy tym, że obowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów przepisy art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej nie pozwalają na stosowanie metod niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, bezwartościowych lub o niepotwierdzonej skuteczności” - pisze Hamankiewicz.

Dodaje, że nauczanie na renomowanej wyższej uczelni medycznej o metodach postępowania leczniczego, które nie posiadają naukowo potwierdzonej skuteczności jest w jego ocenie działaniem na szkodę nie tyko potencjalnych słuchaczy takich studiów, ale także na rzecz wizerunku szkolnictwa wyższego w ogóle.

Z kolei w liście do rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego szef samorządu lekarskiego przyznał, że z ogromnym zdumieniem odebrał informację o otwarciu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym takiego kierunku studiów:

"Uważam, że prowadzenie na wyższej uczelni medycznej zajęć z metod postępowania, których skuteczność nie jest potwierdzona rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami naukowymi jest nieporozumieniem. Uczelnia prowadząca działalność naukową nie powinna promować metod postępowania, które nie znajdują należytego oparcia w wiedzy naukowej”.

W ocenie Hamankiewicza otwarcie studiów podyplomowych dotyczących homeopatii jest działaniem, które obniża prestiż Uniwersytetu. Dodatkowo obawia się, że fakt otwarcia studiów podyplomowych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym będzie wykorzystywany przez zwolenników homeopatii jako okoliczność uwiarygodniająca stosowanie tych praktyk.

Prezes NRL zaapelował do rektora o odstąpienie od planów otwarcia studiów podyplomowych z homeopatii. Jeżeli jednak decyzja o otwarciu tych studiów nie zostanie zmieniona, to ma nadzieję, że „w ramach zachowania elementarnej przyzwoitości i uczciwości wobec uczestników tych studiów, prezentowane na nich będą również informacje o tym, że:

- brak jest wiarygodnych badań, prowadzonych w oparciu o zasady Evidence Based Medicine, potwierdzających skuteczność stosowania homeopatii,

- obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty - wynikającym z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej - jest posługiwanie się metodami opartymi na aktualnej wiedzy medycznej i niekorzystanie z metod bezwartościowych lub niezweryfikowanych naukowo,

- obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty jest uzyskanie świadomej zgody pacjenta przed podjęciem leczenia - co w przypadku stosowania homeopatii powinno oznaczać poinformowanie pacjenta o tym, że proponowane postępowanie nie ma potwierdzonej naukowo skuteczności terapeutycznej”.

"Mam nadzieję, że otwarcie studiów podyplomowych z homeopatii nie będzie stanowiło przyczynku do otwierania kolejnych studiów podyplomowych np. z zakresu urynoterapii, irydologii lub innych podobnych nienaukowych dziedzin działalności uzdrowicielskiej”- podsumowuje Hamankiewicz.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum